GB   CZ   SK   DE   PL   HU

data security

Bezpieczeństwo urządzeń IoT według ARM

Wizja bilionów urządzeń IoT podłączonych do wspólnej sieci nabiera coraz bardziej realnego kształtu. Czy będą one tam bezpieczne? W odpowiedzi na to pytanie, firma ARM zaprezentowała nowy system zaprojektowany w celu zabezpieczenia i ochrony aktualnie…smart city

Miasto zrównowaźone a technologie informacyjne

Realizując inicjatywy i projekty z zakresu „smart city” (zarówno jako administracja samorządowa, biznes czy NGO) warto pamiętać o tym, że ich celem długofalowym powinna być budowa miasta zrównoważonego. Mam niestety wrażenie, że w pędzie za…