Co druga firma sektora MSP będzie inwestować w IT

Większość właścicieli małych i średnich firm z Polski z optymizmem planuje rozwój biznesu. Pozytywna ocena przyszłości przekłada się na szereg planów związanych z wykorzystaniem nowych rozwiązań IT. Zamiar zwiększenia wydatków na IT deklaruje połowa osób reprezentujących polski sektor MSP. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej na zlecenie firmy Microsoft.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 73 proc. właścicieli i pracowników polskich firm z sektora MŚP czuje się spokojna o dalszą przyszłość ich firm. Jest to wynik o 14 p.proc. wyższy niż średnia europejska. Jednocześnie, optymistyczne podejście do planów rozwoju małych i średnich firm napędza inwestycje w IT. Zamiar zwiększenia wydatków na IT deklaruje połowa osób reprezentujących polski sektor MSP, podczas gdy w skali całej Europy podobne plany ma jedynie co trzecia osoba reprezentująca mały i średni biznes.

Z analiz Ipsos Mori wynika, że lepiej perspektywy rozwoju oceniają jedynie przedstawiciele firm MSP z Holandii, Rumunii i Danii. Najbardziej pesymistycznie w ocenie przyszłości są przedsiębiorstwa greckie. W podziale branżowym najlepiej perspektywy rozwojowe oceniają organizacje z sektora e-commerce – aż 91 proc. takich firm spodziewa się dalszego rozwoju biznesu. Nieco mniej optymistycznie postrzegany jest dalszy rozwój branży handlu hurtowego (83 proc.) oraz rozwój działalności organizacji pożytku publicznego (81 proc.). Statystycznie, najniższy poziom optymizmu dostrzegalny jest wśród firm z sektora dóbr konsumenckich (61 proc.), usług biznesowych (67 proc.) i transportu (67 proc.).

Zdaniem uczestników zleconego przez Microsoft badania nowe technologie są postrzegane jako fundament dalszego rozwoju sektora MSP. Plany zwiększenia nakładów na IT dotyczą 50 proc. małych i średnich firm z Polski. Jest to wynik zaskakujący, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że podobne plany deklaruje jedynie 28 proc. przedstawicieli sektora MSP z Niemiec, 27 proc. – z Wielkiej Brytanii i 26 proc. osób reprezentujących małe i średnie firmy z Czech.„Wyższe wyniki dotyczące planowanych inwestycji w nowe technologie deklarowane przez polskie firmy niż te deklarowane przez firmy z Niemiec czy Wielkiej Brytanii wynikają głównie z ambitnych planów inwestycyjnych polskiego sektora e-commerce, który wykorzystując trendy światowe najszybciej adaptuje założenia Digital Transformation. To dobra wiadomość dla wszystkich polskich przedsiębiorców, mogących również transformować swój biznes w oparciu o najnowsze rozwiązania modelu chmurowego, który stał się akceleratorem wzrostów. Cieszy przede wszystkim to, że aż połowa przedstawicieli polskich firm segmentu MŚP dostrzega tę szansę” – podkreśla Tomasz Dorf, odpowiedzialny za segment MSP w polskim oddziale Microsoft.

Co ważne, przekonanie o zbyt małych wydatkach na nowe technologie panuje przede wszystkim w firmach z sektora dóbr konsumenckich (61 proc.) i usług dla biznesu (56 proc.).

W przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2017 roku badaniu wzięło udział 1001 pracowników małych i średnich firm z Polski, które zatrudniają do 250 pracowników. Globalna edycja badania uwzględniała natomiast odpowiedzi 13 tys. respondentów z 19 europejskich krajów.

Źródło: http://itwiz.pl/druga-firma-sektora-msp-bedzie-inwestowac/

Powiązane posty

Leave a Comment