Pociąg do Internetu rzeczy – analityka zmienia branżę transportową

Branża transportowa działa w wyjątkowo konkurencyjnym środowisku. Z jednej strony obowiązują w niej niezwykle krótkie czasy dostawy, a z drugiej firmy przewozowe podlegają restrykcyjnym przepisom wpływającym na godziny i koszty pracy kierowców. Szansą na zwiększenie konkurencyjności i ekspansję na rynkach międzynarodowych jest wykorzystanie Internetu rzeczy oraz systemów analitycznych pozwalających na przetwarzanie danych zebranych przez inteligentne urządzenia.

Firmy transportowe muszą nieustannie szukać oszczędności poprzez optymalizację procesów wewnętrznych i usprawnienie obsługi klientów. Z pomocą przychodzą rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy. Na IoT (ang. Internet of Things – Internet rzeczy) składają się: sieć połączonych urządzeń, które pozwalają na aktywne gromadzenie i przesyłanie danych oraz zaawansowane narzędzia analityczne, które umożliwiają uwolnienie znajdującej się w nich wiedzy.

Inteligentne lokomotywy

Przykładem firmy wykorzystującej potencjał Internetu Rzeczy w codziennej pracy jest GE Transportation, amerykański producent sprzętu dla branży kolejowej, morskiej, górniczej oraz energetycznej. Lokomotywy GE Transportation są wyposażone w czujniki umożliwiające zbieranie danych dotyczących m.in. zużycia paliwa. Oprogramowanie SAS® Event Stream Processing pozwala na przetwarzanie tych informacji w czasie rzeczywistym i utrzymanie wydajności lokomotyw na najwyższym poziomie. Umożliwia to nie tylko optymalizację kosztów, ale również ograniczenie przestojów czy opóźnień.

Administracja szuka oszczędności w transporcie

Wykorzystanie potencjału Internet Rzeczy w transporcie nie byłoby możliwe bez wsparcia platform analitycznych. Potwierdza to przykład Departamentu Transportu Karoliny Północnej, w którym prognozy dotyczące kosztów i przychodów pozwalają na znalezienie środków na kolejne inwestycje. Dzięki analizie danych w przeciągu dwóch następnych lat organizacja planuje uzyskać dodatkowe 267 milionów dolarów na nowe projekty budowlane.

Szukając oszczędności czy dodatkowych środków, należy zacząć od eliminacji błędów. Jeżeli rozbieżność wynosząca 1 procent może równać się 15-20 milionom dolarów strat, to prognozy budżetowe powinny być przeprowadzone w jak najdokładniejszy sposób. Dlatego dział transportu publicznego w Karolinie Północnej zdecydował się na wdrożenie platformy SAS Viya, której zadaniem było przeanalizowanie 1300 projektów – tłumaczy Magdalena Rempuszewska, Konsultant Biznesowy w SAS Polska.

Poza optymalizacją wydatków wykorzystanie analityki w Departamencie Transportu Karoliny Północnej niesie ze sobą również inne korzyści, do których zaliczyć można:

Analizę danych dotyczących awarii i czynników przyczyniających się do ich występowania, co pozwala na zapewnienie środków zaradczych, które wpływają na zmniejszenie liczby ofiar w wypadkach drogowych. Dane te mogą być gromadzone w systemie i w razie wypadku zostać przekazywane do odpowiednich organów.
Gromadzenie, analizowanie i raportowanie danych o autostradach, ruchu towarowym na mostach i drogach.
Analizę danych drogowych w czasie rzeczywistym w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących mobilności i przekierowania trasy w przypadku powstania zatorów komunikacyjnych.

Zbieranie informacji o bezpieczeństwie pojazdów.

źródło: www.ceo.com.pl

Powiązane posty

Leave a Comment