W cyfrową erę z energią

Stworzona przez Energa Obrót SA Platforma Ofert Indeksowanych to pierwsze na polskim rynku rozwiązanie dające przedsiębiorstwom możliwość zakupu energii elektrycznej w ramach ofert indeksowanych cenami Towarowej Giełdy Energii.

Dzięki wprowadzaniu tej platformy spółka zyskała przewagę konkurencyjną, udowadniając jednocześnie, że przyjęta przez nią strategia transformacji cyfrowej nie jest tylko listą spisanych życzeń.

Rynek energetyczny, szczególnie w obszarze obejmującym sprzedaż prądu przedsiębiorstwom, nie jest łatwym biznesem. Zazwyczaj to klienci dyktują warunki kontraktów na zakup energii. Sprzedawcy zarabiają na dużych wolumenach sprzedaży, oferując jednocześnie niską marżę. By utrzymać klientów biznesowych, trzeba być o krok przed konkurencją, zaoferować rozwiązania, które proces kontraktowania energii uczynią prostszym, szybszym i bardziej przyjaznym użytkownikowi. Takie zadanie postawiono zespołowi Departamentu Rozwoju Technologii Energa Obrót. W efekcie powstało unikalne rozwiązanie, wpisujące się w strategię cyfrowej transformacji firmy. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i zdecydowanego działania zarządu spółki.

„Naszym celem jest pozycja lidera wyznaczającego trendy i standardy obsługi w polskim sektorze energetycznym. To wyzwanie, które osiąga się wspólnym wysiłkiem po stronie całej organizacji. W skutecznej realizacji tak złożonego projektu jak wdrożenie Platformy Ofert Indeksowanych równie istotna była znajomość wymagań i oczekiwań klientów oraz umiejętność przełożenia języka biznesu na kod programisty. POI pokazuje, że stanowimy innowacyjny i skuteczny zespół, który potrafi ze sobą efektywnie współpracować, umożliwiając rozwój firmy oraz budując pozytywne relacje z klientami” – mówi Błażej Krawczyszyn, wiceprezes zarządu Energa Obrót SA.

Rozwiązania szyte na miarę

Historia powstania Platformy Ofert Indeksowanych wypływa w dużej mierze z zainteresowań i kultury pracy zespołu departamentu realizującego na co dzień działania, w których znajdują zastosowanie najnowsze trendy w informatyce.

„Staramy się tworzyć obszar IT, który będzie partnerem biznesu i liderem transformacji cyfrowej. By wprowadzić w życie nasze plany, zaczęliśmy budować zespół wytwórczy składający się z analityków, deweloperów i testerów. Stale rozmawiając z przedstawicielami klientów biznesowych, ustalamy, co jest dla nich priorytetowe w procesie zarządzania zakupem energii. Firmy z naszej branży najczęściej bazują na gotowych rozwiązaniach, które najpierw są kupowane, a następnie konfigurowane i dopasowywane do specyficznych wymagań. Są one oczywiście potrzebne i użyteczne, ponieważ nie ma przecież konieczności tworzenia własnego ERP, jeśli takie rozwiązanie jest już dostępne na rynku IT. Jednakże chcemy być o krok przed konkurencją i dawać naszym klientom rozwiązania szyte na miarę, tworzone pod specyficzne potrzeby naszej branży” – mówi Michał Makurat, dyrektor IT Energa Obrót SA.

Klienci biznesowi oczekiwali stworzenia rozwiązania dla segmentu enterprise, więc spółka musiała dołożyć wszelkich starań, aby sprostać tym wymaganiom. Po analizie dostępnych na rynku możliwości zadecydowano o realizacji projektu wewnątrz spółki i okazało się, że była to trafna decyzja.

Z produktów i usług Energa Obrót korzysta ponad 3 mln klientów indywidualnych i biznesowych.

Optymalizacja procesu zakupu

Jakie rozwiązanie spółka postanowiła zaproponować klientom? Celem projektu była budowa platformy umożliwiającej dużym przedsiębiorstwom m.in. stałe śledzenie stawek energii elektrycznej, po których mogą ją zakontraktować na dany okres, monitorowanie portfela energii nabytej w ramach kontraktu, optymalizację i automatyzację całego proces zakupu. Zadaniem platformy jest bieżące informowanie o trendach cenowych na giełdzie, aktualnej cenie kontraktowej, jak również o możliwości dokonywania za jej pośrednictwem zakupu określonych „porcji” energii. Dzięki POI przedsiębiorstwa mają możliwość uczestniczenia w procesie kontraktacji, swobodnie dokonując przy tym decyzji, kiedy, po jakiej cenie i jaki procent wolumenu chcą kupić. Rozwiązanie, które przeniesie proces zakupowy na stronę klienta, aby mógł sam decydować o najdogodniejszym dla swojej firmy momencie zakupu energii w odniesieniu do cen, które są na giełdzie, było w opinii spółki najkorzystniejsze z punktu widzenia klienta.

W 2016 roku spółka sprzedała blisko 20 TWh energii elektrycznej.

Platforma Ofert Indeksowanych tworzona była metodykami zwinnymi w dwutygodniowych cyklach. Cały zespół wytwórczy Energa Obrót działa na bazie metody Scrum. Do zespołu oddelegowano scrum mastera z zespołu IT, zaś rolę product ownera pełnił przedstawiciel biznesu.

Prace rozpoczęto od zrębów architektonicznych i wymagań ogólnych, później identyfikowane były kolejne wymagania, szczegółowe funkcjonalności, które na początku nie były oczywiste. Cały proces sprzedażowy został zamodelowany od nowa wspólnie z poszczególnymi komórkami biznesowymi. Potwierdziło to słuszność doboru metodyki wdrożenia, cykliczny rozwój produktu od generalnej idei samodzielnej kontraktacji po stopniowe doszczegółowienie wymagań. Zespół wypracował zdolność do szybkiego reagowania i dostosowywania się do wymagań biznesowych.

Zbudować przewagę konkurencyjną

Projekt był sporym wyzwaniem obejmującym kilka obszarów biznesowych. Wcześniej dział sprzedaży po ustaleniu z klientem szczegółów współpracy udawał się do niego z umową. Cały ten proces wraz ze spotkaniami negocjacyjnymi i z przygotowaniem dokumentów trwał co najmniej kilka dni i angażował kilka komórek organizacyjnych. Generował też różnego rodzaju ryzyka związane ze zmiennością ceny na giełdzie w trakcie jego przebiegu. W projekcie ważne zatem było jego przemodelowanie i automatyzacja. Ustalenie docelowego procesu w formule dogodnej dla wszystkich zainteresowanych komórek, a przede wszystkim spełniającego oczekiwania klientów było głównym wyzwaniem zespołu projektowego.

Aby zbudować przewagę konkurencyjną, funkcja IT musi przejść z trybu „nadążającego” za potrzebami biznesu do trybu „oferującego nowe możliwości”. Celem było skupienie się na rozwiązaniach, które bezpośrednio budują przewagę konkurencyjną i umożliwiają szybkie wykorzystywanie okazji rynkowych. Wdrożenie platformy wynikało z wiedzy o klientach Energa Obrót SA, a także świadomości ich potrzeb i pozwoliło na oferowanie dopasowanych, innowacyjnych produktów i rozwiązań. Powstała platforma nie jest prostym zdigitalizowaniem dotychczasowego ręcznego procesu, ale kolejnym nowoczesnym cyfrowym produktem, który ma zachęcić klientów firmy do skorzystania z oferty sprzedawcy.

“Chcemy przyciągać klientów nie tylko ceną, ale również nowoczesnymi produktami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Nowoczesne oprogramowanie przynosi korzyść zarówno nam jak i naszym klientom, którzy nie muszą już kupować energii jednorazowo. Projekt POI ma charakter otwarty. Nie chcemy poprzestać na tym, co udało nam się osiągnąć. Dziś jest to system, który obsługuje medium energii elektrycznej, ale jest taki trend, w który się wpisujemy: multifuel. Być może w przyszłości oprócz energii za pomocą platformy będzie można kontraktować inne oferowane przez naszą spółkę produkty?” – podsumowuje Grzegorz Szatkowski, dyrektor Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego Energi Obrót SA.

źródło: www.computerworld.pl

Powiązane posty

Leave a Comment