Powstało Mobilne Miasto, stowarzyszenie firm shared mobility w Polsce

6 października odbyło się w Warszawie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Po rejestracji w KRS będzie to zrzeszenie firm rozwijających rynek współdzielonej mobilności w Polsce, m.in. operatorów usług car-, bike- i scooter-sharing, organizatorów usług taxi- i ride-hailing, firm sektora elektromobilności, firm technologicznych, producentów samochodów, zarządców floty czy podmiotów z branży nieruchomościowej.

Współdzielona mobilność (ang. shared mobility) to szereg rozwiązań z zakresu mobilności indywidualnej, korzystnych dla miast, w których użytkownicy dzielą się w różnych formach środkiem transportu, np. samochodem, rowerem czy skuterem. Współdzielona mobilność jest jednym z najczęściej wymienianych rozwiązań w kontekście problemów współczesnych miast: zbyt dużej liczby samochodów, zanieczyszczenia powietrza generowanego przez transport czy dominacji indywidualnej motoryzacji nad innymi funkcjami miejskimi.

– Przyszłość motoryzacji, a właściwie mobilności, w miastach będzie wg wszelkiego prawdopodobieństwa współdzielona (shared), bezemisyjna (elektryczna) oraz autonomiczna. Stąd inicjatywa zjednoczenia rodzącej się w Polsce branży współdzielonej mobilności, po to, aby już dziś przygotowywać miasta na dokonującą się mobilną rewolucję – mówi Adam Jędrzejewski, inicjator Mobilnego Miasta. – Jest także szalenie istotnym, aby stworzyć platformę do rozmów i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym. Świat bowiem zmierza w tym kierunku, że administracja miasta organizuje zasady mobilności, a sektor prywatny dostarcza usługi mobilności na zasadach wolnorynkowych i w warunkach konkurencji – dodaje.

Czym zajmie się Mobilne Miasto?

W planach Stowarzyszenia Mobilne Miasto jest m.in. dotarcie do decydentów, aby właściwie zrozumiane zostały korzyści dla miast i mieszkańców płynące z otwarcia się na współdzieloną mobilność. Współdzielona mobilność to bardzo ważna alternatywa dla indywidualnego ruchu samochodowego, ale wymaga stworzenia ram do jej rozwoju, m.in. wdrożenia odpowiednich rozwiązań na poziomie prawa lokalnego i ogólnopolskiego, choćby przywilejów dla pojazdów współdzielonych w ruchu miejskim, takich jak parkowanie (dedykowane przestrzenie, niższe ceny), dostęp do punktów ładowania, prawo jazdy po buspasach czy wjazdu do przyszłych ekostref.

Podczas zebrania założycielskiego Mobilnego Miasta obecni byli przedstawiciele siedmiu firm z branży współdzielonej mobilności (carsharing, scootersharing, taxi, elektromobilność), ale już co najmniej drugie tyle firm zapowiedziało przystąpienie do stowarzyszenia.

W najbliższym czasie Mobilne Miasto będzie brało udział w dwóch wydarzeniach: Kongresie Transportu Publicznego (Warszawa, 12-13.10) oraz Światowym Kongresie Współdzielonej Mobilności WOCOMOCO (Berlin, 18-20.10).

Źródło: www.smartcityblog.pl

Powiązane posty

Leave a Comment