Blockchain sposobem na przejrzystość i efektywność systemów do głosowania?

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych we współpracy z IBM zaprezentował prototypowe, oparte na technologii Blockchain rozwiązanie wspierające prowadzenie głosowań z wykorzystaniem kanałów cyfrowych. Rozwiązanie jest skierowane m.in. do spółek kapitałowych. Ma pozwolić na zwiększenie zaangażowania udziałowców i uproszczenie obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i transparentności procesu.

Według twórców, za sprawą rozwiązania opartego na protokole Blockchain, realne jest przeniesienie w pełni do kanałów cyfrowych organizacji i obsługi m.in. Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy – i to przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami ustawowymi m.in. w zakresie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma być także tańsze, a zarazem łatwiej dostępne dla zaangażowanych podmiotów.„KDPW jest zaangażowany w proces świadczenia usług uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce oraz innych krajach europejskich. Wykorzystujemy nowe technologie w celu zwiększania oferty świadczonych usług oraz podniesienia satysfakcji z naszych rozwiązań. Po wdrożeniu innowacyjnego, opartego o technologię Blockchain, prototypu eVoting i zweryfikowaniu, czy technologia ta przynosi spodziewane korzyści, planujemy rozszerzyć rozwiązanie tak, aby zoptymalizować cały proces zarządzania walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy” – mówi Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wykorzystanie technologii Blockchain w ramach platformy wspierającej elektroniczne głosowanie pozwolić ma na stworzenie wspólnego, zdecentralizowanego rejestru zdarzeń związanych z danym zgromadzeniem akcjonariuszy, uchwałami, liczbą uczestników i głosów, a także – wyników głosowania. Rejestr taki umożliwi też istotne ograniczenie ryzyka manipulacji wynikami głosowania. Będą one – analogicznie jak w przypadku implementacji protokołu Blochchain związanej z kryptowalutą Bitcoin – zabezpieczone kryptograficznie, zatwierdzane przez wielu uczestników i przechowywane w niezmienialnym, rozproszonym rejestrze, co z kolei zapewni możliwość łatwego przeprowadzenia audytu głosowania. „W trakcie współpracy z KDPW nad prototypem widzieliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zapewnić tak daleko idącej przejrzystości i transparentności przy jednoczesnym zachowaniu prywatności współdzielonych danych. Nasz projekt stworzy nowy cyfrowy standard realizacji transakcji B2B i B2C dla instytucji rynku kapitałowego” – podkreśla Karolina Marzantowicz, Distinguished Engineer w IBM. Jej zdaniem zastosowanie technologii Blockchain na szerszą skalę może pozwolić m.in. na zwiększenie efektywności i rzetelności transakcji biznesowych.

Oparte na technologii Blockchain platforma wspierająca evoting ma być dostępna do testów jeszcze w tym roku. Rozwiązanie wykorzystuje m.in. technologie rozwijane w ramach projektu Hyperledger Fabric należącego do Linux Foundation.

źródło: www.itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment