4/5 firm produkcyjnych nie integruje systemów ERP z sieciami IoT

Niewielki odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystuje potencjał Internetu Rzeczy na potrzeby zasilania danymi posiadanych już centralnych systemów klasy ERP. Najbardziej powszechnym sposobem wykorzystania danych IoT w warunkach przemysłowych jest planowanie obsługi technicznej urządzeń produkcyjnych. To główne wnioski z badania przeprowadzonego przez ekspertów IFS.

Analizy IFS pokazują, że niewystarczający stopień infrastruktury i systemów biznesowych stoi na przeszkodzie ku wykorzystaniu w szerszej skali korzyści biznesowych wynikających z dostępności danych IoT. „Otrzymaliśmy od firm sygnały, że ich bieżące oprogramowanie nie podoła przetwarzaniu danych IoT w celu uzyskania korzyści, które chcą osiągnąć” – mówi Rick Veague, dyrektor ds. technologii w IFS North America.

84 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych nie wykorzystuje danych uzyskiwanych z posiadanej infrastruktury IoT przy odejmowaniu decyzji i planowaniu działań strategicznych.

Wnioski z badania ankietowego pozwalają bowiem sądzić, że jedynie w co szóstej firmie produkcyjnej dane pochodzące z IoT znajdują zastosowanie w zakresie wsparcia procesów biznesowych w ramach zintegrowanych systemów biznesowych klasy ERP. Zdaniem autorów badania oznacza to jednak, że aż 84 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych nie wykorzystuje danych uzyskiwanych z posiadanej infrastruktury IoT przy odejmowaniu decyzji i planowaniu działań strategicznych. Tymczasem, jak podkreślają przedstawiciele firmy IFS, potencjał cyfrowej transformacji prowadzonej w oparciu o dane pochodzące z czujników IoT jest znaczny.

Obsługa danych z Internetu Rzeczy w połączeniu z systemami do zarządzania i planowania staje się cennym narzędziem wspierającym m.in. poprawę rentowności biznesu.

Wnioski z badania IFS pozwalają też sądzić, że firmy w bardziej kompleksowy i świadomy sposób podchodzące do wykorzystania danych pochodzących z sieci IoT sięgają po tego typu informacje w zastosowaniach wykraczających poza obszar produkcji – m.in. w kontekście zarządzania kluczowymi zasobami, analityki biznesowej oraz monitorowania zgodności procesów z umowami. Jednocześnie, w takich organizacjach wykorzystanie potencjału Internetu Rzeczy jest podstawą szeroko pojętej transformacji cyfrowej oraz zmian w zakresie modeli biznesowych. „Wyniki badania sugerują, że najczęstszym sposobem wykorzystania danych IoT w warunkach przemysłowych jest planowanie obsługi technicznej na podstawie stanu urządzeń. Korzyści związane z taką koncepcją wykraczają poza usprawnienia procesów czy redukcję kosztów” – mówi Ralph Rio, wiceprezes firmy ARC Advisory Group. Według niego obsługa danych z Internetu Rzeczy w połączeniu z systemami do zarządzania i planowania staje się cennym narzędziem wspierającym m.in. poprawę rentowności biznesu. „Mniej przestojów pozwala na bardziej intensywną działalność i zwiększenie przychodów. Natomiast unikanie nieplanowanych przerw wpływających na harmonogram produkcji i terminy dostaw pomaga zapewnić lepszą obsługę klienta” – uważa Ralph Rio.

Autorzy analizy podkreślają zarazem, że praktyczne wykorzystanie dużych ilości danych biznesowych możliwych do pozyskania poprzez infrastrukturę IoT w ramach systemów biznesowych wymaga posiadania odpowiednich narzędzi integracyjnych i funkcjonalności aplikacyjnych. „Firma IFS planowała wykorzystanie danych pochodzących z urządzeń w aplikacjach dla przedsiębiorstw na długo zanim powstał termin Internet Rzeczy. Nasze rozwiązanie IFS IoT Business Connector sprawia, że możemy lepiej pomóc klientom zainteresowanym praktycznym wykorzystaniem danych IoT” – podkreśla Steve Andrew, wiceprezes ds. marketingu w IFS North America. Według niego technologie integrujące infrastrukturę Internetu Rzeczy z systemami ERP są konieczne do efektywnego zastosowania danych IoT z danymi gromadzonymi i przetwarzanymi na poziomie oprogramowania biznesowego. Umiejętne wykorzystanie potencjału IoT z możliwościami przetwarzania danych w systemach typu ERP pozwalać na natomiast m.in. na potrzeby planowania i wdrażania działań związanych z redukcją kosztów operacyjnych, a także – wdrażania nowych produktów i usług, czy realizowania zmian związanych z cyfrową transformacją. Badanie przeprowadzono na grupie 200 przedstawicieli firm produkcyjnych ze Stanów Zjednoczonych.

źródło: www.itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment