Inteligentna Sieć Ciepłownicza w Warszawie ukończona

Veolia Energia Warszawa S.A. zakończyła projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza – najbardziej innowacyjne przedsięwzięcie w historii polskiego ciepłownictwa, które przybliży stolicę do modelu inteligentnego miasta. Realizowany od 2014 roku projekt jest unikalny ze względu na kompleksowość i skalę.

Warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej – obejmuje blisko 1800 km sieci i 19 tys. obiektów, pokrywając 80 proc. zapotrzebowania stolicy na ciepło. Choć pewne elementy Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej są już stosowane w innych miastach, to warszawska sieć, z uwagi na swoją złożoność, wymagała stworzenia całkowicie nowego, innowacyjnego systemu.

Kontrola oraz stabilizacja parametrów sieci

Inwestycja realizowana w ramach projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza obejmuje implementację systemu telemetrii i telesterowania dla 2500 węzłów cieplnych w Warszawie oraz modernizację trzech przepompowni. Usprawni to monitorowanie parametrów pracy warszawskich węzłów oraz pozwoli na zdalne dostosowywanie pracy sieci do potrzeb mieszkańców.

Stołeczna sieć ciepłownicza posiada 4 tys. komór. Do modernizacji w ramach projektu wytypowanych zostało 79 najbardziej kluczowych obiektów dla całego systemu. W rezultacie wyposażono 52 komory w czujniki temperatury oraz ciśnienia w celu monitorowania parametrów sieci. Z kolei pozostałe 27 komór wyposażono w moduły zdalnego sterowania zasuwami, które pozwolą na kontrolę oraz stabilizację parametrów sieci. Dokonano również modernizacji infrastruktury elektrycznej (AKPIA) oraz komunikacyjnej (światłowody).

W trakcie modernizacji komór ciepłowniczych oraz przepompowni zastosowano rozwiązanie w postaci systemu DCS Ovation – narzędzia stosowanego do zarządzania i monitorowania zaawansowanymi systemami z zakresu produkcji i dystrybucji energii. Odpowiada on za sterowanie oraz wizualizację całego procesu w oparciu o wspólną bazę danych i wyznaczone parametry. System ten podnosi, m.in. bezpieczeństwo pracy sieci oraz daje możliwość zdalnej diagnostyki poszczególnych elementów systemu w oparciu o stan urządzeń pomiarowych. Wykorzystanie systemu Ovation w Projekcie ISC zostało uznane w konkursie przez jego producenta – firmę Emerson, jako najbardziej innowacyjne wdrożenie systemu roku 2017.

Big data oraz aplikacje efektywnego zarządzania siecią

Na potrzeby przechowywania oraz przetwarzania setek tysięcy danych pomiarowych zdecydowano się wdrożyć Centralne Repozytorium Danych. Dzięki uruchomieniu repozytorium danych, zbierane informacje będą gromadzone w jednym miejscu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co jest ułatwieniem dla dyspozytorów oraz wsparciem ich w codziennych decyzjach.

Gromadzone dane służą do generowania analiz oraz prognoz sieci za pomocą dedykowanych aplikacji, z których najważniejszą i zarazem najbardziej innowacyjną jest System Wsparcia Decyzji. Na podstawie danych bieżących oraz historycznych algorytmy przewidują zapotrzebowanie mieszkańców na moc oraz proponują dyspozytorowi optymalny scenariusz sterowania siecią, który pozwoli na dostawę ciepła zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców przy jednoczesnej minimalizacji jego strat.

Drugą najważniejszą z punktu widzenia zarządzania siecią aplikacją jest centrum operacji dyspozytorów służące do wizualizacji całej warszawskiej sieci ciepłowniczej oraz zachodzących w niej zmian. Dyspozytorzy z poziomu dedykowanej ściany graficznej mogą w sposób ergonomiczny sterować parametrami komór i przepompowni oraz realizować scenariusze proponowane przez System Wsparcia Decyzji.

Ekologiczna energia

Jednym z zakończonych etapów projektu jest system fotowoltaiczny na dachu Przepompowni Golędzinów oraz Marymont. Jest to rozwiązanie w systemie on-grid, które obniży zużycie energii elektrycznej przez przepompownię sieciową, a poza sezonem grzewczym umożliwi przekazanie „zielonego” prądu do sieci lokalnego operatora.

Projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza, to inwestycja, która pozwoli na redukcję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku, co można porównać do kosztu ogrzania 5 tys. mieszkań o pow. 65m2, i z tego też względu Projekt – wart 47 mln PLN – uzyskał dofinansowanie ze środków publicznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wymiarze 14 mln PLN.

Projekt usprawni użytkowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapewni stabilność dostaw ciepła do mieszkańców. Inwestycja przyniesie korzyści dla mieszkańców i dla środowiska. Odbiorcom zapewni podniesienie jakości dostaw ciepła poprzez elastyczne reagowanie na bieżące zapotrzebowania na ciepło oraz skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedni dobór parametrów pracy systemu ciepłowniczego zapewni redukcję strat ciepła przez przenikanie na przesyle oraz ograniczy zużycie prądu przez przepompownie. Umożliwi też optymalizację zakupu energii cieplnej w źródłach.

Nagrody i wyróżnienia

Mimo że projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza został dopiero ukończony, to zdążył już otrzymać kilka wyróżnień:

W październiku 2017 podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, Veolia została wyróżniona Bursztynem Polskiej Gospodarki 2017 za pionierski projekt inwestycyjny „Inteligentna sieć ciepłownicza w Warszawie”. Nagroda przyznawana jest osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagrodę przyznaje Europejskie Centrum Biznesu. Jest ona uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi, z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.​
Podczas konferencji użytkowników systemu Ovation (system wdrożony w Projekcie „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”), która odbyła się w dniach 23-27 lipca 2017r. w Pitzburgu (USA), Veolia została laureatem nagrody w dziedzinie „Najbardziej innowacyjny projekt w branży Power”.
Dalkia Warszawa (p. Veolia Energia Warszawa) znalazła się wśród laureatów konkursu ,,Innowatory Wprost 2014″. Firma została nagrodzona za projekt ,,Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej”. „Innowatory Wprost” są przyznawane od 2011 r. Podstawą do wyróżnienia jest udział w autonomicznym badaniu Innovation Research 2014, w którym analizowane są m.in. wydatki na innowacje ponoszone przez uczestniczące firmy.

źródło: www.smartcityblog.pl

Powiązane posty

Leave a Comment