VI Kongres Smart Metropolia już w listopadzie

W dniach 13-15 listopada br. odbędzie się w Gdańsku VI edycja Kongresu Smart Metropolia. Celem Kongresu jest kreowanie dyskursu wokół najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Przestrzenie relacji. Wdrażanie agendy miejskiej Unii Europejskiej”.

Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne. Według organizatorów ideę smart cities należy rozumieć również jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.
Program

W ramach wydarzenia przewidziane są dwa dni na konferencję oraz jeden dzień na wizyty studyjne.

Część konferencyjna Kongresu Smart Metropolia zostanie poświęcona różnym płaszczyznom relacji, które zachodzą wewnątrz oraz pomiędzy obszarami metropolitalnymi. Planując aktywnie włączyć się w debatę nad kierunkami polityki Unii Europejskiej wobec metropolii i miast, organizatorzy chcą też odnieść się do obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE i zastanowić się, w jaki sposób powiązania metropolitalne mogą pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stają samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy europejskich metropolii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele władz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsiębiorców i inwestorów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką metropolitalną.

Trzeciego dnia kongresu odbędą się wizyty studyjne w gminach i miastach Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot: Gdyni, Pelplinie, Kartuzach oraz Wejherowie. Podczas wizyt zostanie pokazane, z jednej strony, jak wygląda współpraca metropolitalna z perspektywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także partnerów gospodarczych . Z drugiej natomiast – zostanie zwrócona uwaga na potencjał turystyczny metropolii.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie smartmetropolia.pl. Tam tez można zarejestrować się do udziału w Kongresie i w poszczególnych wizytach studyjnych.

źródło: www.smartcityblog.pl

Powiązane posty

Leave a Comment