Standaryzacja rynku cloudowego już blisko

Rosnący dynamicznie rynek usług chmurowych potrzebuje ciągle regulacji i wypracowania wspólnych standardów dostawców. Być może niedawno zawiązana inicjatywa Open Cloud Foundation będzie mogła w niedalekiej przyszłości nadać cloudowi nowy wymiar i odpowiedzieć na potrzeby wszystkich interesariuszy na rynku.

W połowie października grupa firm i instytucji reprezentujących rynek usług chmurowych ogłosiła start inicjatywy Open Cloud Foundation (OCF). Jej celem jest określenie ogólnych ram standardów mających zagwarantować swobodę biznesowych wyborów oraz zapobiec przymusowi wiązania się z jednym dostawcą. OCF ma zapewnić spójność działań zainteresowanych podmiotów, takich jak dostawcy, klienci, organizacje badawcze czy regulatorzy rynku oraz monitorować zgodność praktyk branżowych z przyjętymi ramami, z użyciem wszelkich dostępnych środków, które pomogą sektorowi współdziałać w wymienionych wyżej zakresach. Formalna rejestracja i początek działalności OCF planowane są na pierwszy kwartał 2018 r. Do przystąpienia do inicjatywy są zapraszane podmioty, które wcześniej wyraziły zainteresowanie przedsięwzięciem, jak m.in. Acronis, Aruba, Auchan Retail, BCG, CISPE, CITC EuraRFID, GoDaddy, ICT4V, Ikoula, INRIA, Intel, ISPConnect, i2Coalition, Kamet (Axa), La Poste Colissimo, Linkbynet, NetApp, OpenStack Foundation, Ormuco, OVH, Plesk, SolidHost, Sourcia, UKCloud.

„Open Cloud Foundation to ważny element dla klientów z Polski, gdzie rynek usług w chmurze jest dość rozproszony. Uważamy, że wprowadzenie jednolitych norm i standardów na rzecz otwartej chmury, pozwoli zagwarantować poszanowanie danych i praw użytkowników oraz przyczyni się do intensywniejszego wykorzystania rozwiązań w chmurze. Co więcej, jest to kolejna inicjatywa po CISPE czy współpracy z OpenStack na rzecz budowy i rozwijania otwartych standardów w tym sektorze IT” – mówi Robert Paszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży OVH w Polsce. To właśnie ta firma jest jednym z inicjatorów stworzenia OCF.

Klient musi mieć wybór
Branża cloud computingu stanowi silnik napędzający innowacje i rozwój cyfrowego przemysłu, wspierając firmy w doskonaleniu jakości usług IT. Wkrótce niemal każde rozwiązanie będzie dostępne w modelu as a service – poczynając od infrastruktury, platform czy funkcji, a na technologiach kognitywnych kończąc. Jedną z zalet tego trendu jest fakt, że wielu użytkowników tradycyjnych rozwiązań IT ma szansę korzystać z rozwiązań dostępnych dotychczas jedynie dla największych graczy, co pozwala zwiększyć skalę działania i tempo rozwoju.
Standaryzacja to większy wybór, jaki będą mieli klienci korzystający z chmury, włącznie z możliwością migracji z jednej chmury do drugiej, zmiany dostawcy usługi, co wydaje się być bardzo ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wejściu w środowisko chmurowe.

Dane, algorytmy, usługi czy infrastruktura należące do przedsiębiorstw są już lub w niedalekiej przyszłości będą hostowane przez dostawców chmury. Pytanie, kto i w jaki sposób będzie dostarczał te usługi. Na rynku można zaobserwować zjawisko konsolidacji dostawców rozwiązań cloud, z których wyłaniają się giganci zdolni do tworzenia zamkniętych standardów ograniczających płynność rynku i korzystania z usług przez wiele podmiotów. Tymczasem klienci muszą mieć zapewnioną swobodę i możliwość budowania strategii opartej na usługach rozwijanych przez kilku dostawców jednocześnie, w połączeniu z własnymi, wcześniej stosowanymi rozwiązaniami.

Czekając na śnieżną kulę
Dla utrzymania stabilnego wzrostu przedsiębiorstwa kluczowa jest możliwość korzystania z otwartych standardów chmury, a także zmiana dostawców usług w zależności od potrzeby dostępu do wybranej funkcji oferowanej przez dany model chmury (IaaS/PaaS/SaaS) czy też systemy kognitywne. Zagwarantowanie takich możliwości byłoby korzystne dla wszystkich stron, gdyż również nowi gracze mogliby wprowadzać swoje innowacyjne rozwiązania i tym samym uzupełniać technologie oferowane przez innych dostawców chmury.

Podstawowe założenia OCF

• Możliwość zmiany dostawcy, która ułatwi klientowi wybór lub zmianę w dowolnej chwili dostawcy infrastruktury przy zachowaniu prawa do własności danych.

• Interoperacyjność umożliwiająca kompatybilność danych z możliwie największą liczbą oferowanych na rynku rozwiązań.

• Ochrona danych zakłada pełną przejrzystość względem lokalizacji danych oraz regulacji z uwzględnieniem jurysdykcji kraju, w którym dane są gromadzone.

• Kwestia własności intelektualnej algorytmów rozwijanych przez klienta w infrastrukturze dostawcy.

„Rynek chmurowy w Polsce nie rozwinął się jeszcze tak, jak można by było się tego spodziewać. Jest wiele czynników, które maja na to wpływ: koszty, zaufanie, bezpieczeństwo, oferta lokalnych dostawców IT, gotowość na strategiczną zmianę podejścia do IT zarówno odbiorców jak i dostawców. Do bardziej dynamicznego rozwoju chmury w Polsce konieczna jest kumulacja kilku czynników, które łącznie spowodują efekt śnieżnej kuli. Standaryzacja wydaje się być jednym z nich. Umożliwi ona wejście na rynek szczególnie lokalnych mniejszych dostawców (będą mieli niższą barierę wejścia) co znacząco może uatrakcyjnić ofertę chmurową. Standaryzacja może znacząco wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz postrzegania chmury jako bezpiecznego środowiska. Kolejną korzyścią wynikającą ze standaryzacji będzie większy wybór, jaki będą mieli klienci korzystający z chmury, włącznie z możliwością migracji z jednej chmury do drugiej, zmiany dostawcy usługi, co wydaje się być bardzo ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wejściu w środowisko chmurowe”– wyjaśnia Artur Cyganek, Regional Manager Eastern Europe w firmie Acronis.

Globalnie, ale lokalnie
Wdrożenie opisanych wyżej założeń będzie możliwe dzięki odpowiednim regulacjom prawnym, dlatego podmioty działające w branży usług chmurowych muszą w końcu wspólnie przystąpić do opracowania wytycznych pozwalających na praktyczne podejście do tego zagadnienia. Zgodnie z założeniem grupy inicjującej OFC, wdrożenie jednolitych norm nastąpiłoby globalnie, jednak będzie musiało podlegać lokalnym procesom regulacyjnym (np. regulacji dotyczącej możliwości przenoszenia danych (ang. „data portability”) zawartej w niedawno zaproponowanym przez Komisję Europejską rozporządzeniu o swobodnym przepływie danych. „Koalicja CISPE już wcześniej rozpoczęła prace nad sposobami umożliwiającymi zmianę dostawców usług chmurowych w ramach rozproszonej infrastruktury. Intensyfikacja działań przyczyni się do pozyskania zaufania użytkowników i do długoterminowego wzrostu rynku cloud. Będziemy też czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych.” — skomentował Alban Schmutz, Chairman z CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). CISPE to powstała rok temu koalicja ponad 20 dostawców usług chmurowych działających na terenie Europy, która stworzyła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z tym dokumentem dostawcy usług infrastruktury chmurowej zobowiązani są do oferowania swoim klientom możliwość przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
OCF będzie więc drugą po CISPE wspólną inicjatywą rynku chmurowego.

źródło: www.computerworld.pl

Powiązane posty

Leave a Comment