W Szczecinie zmierzą temperaturę miasta

Przedstawiciele Szczecina oraz firm ReviveMachines sp. z o.o. i EmiTel sp. z o.o. podpisali list intencyjny, dzięki któremu zrealizowany zostanie pilotażowy projekt, polegający na wdrożeniu wertykalnego zastosowania aplikacji tzw. Internetu Rzeczy Smart City. Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce testującym takie rozwiązania.

Głównym celem programu pilotażowego jest zarówno sprawdzenie możliwości zastosowania proponowanych technologii do monitorowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na obszarze Szczecina oraz przyszłych zastosowań Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) w ramach wdrażanych w mieście rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast.

Podstawowy zakres pilotażu obejmuje zdalny, automatyczny pomiar temperatury w 10 punktach przestrzeni miasta, przesyłanie danych, ich rejestrowanie w bazie danych i wizualizacji w dedykowanej aplikacji narzędziowej.

W ramach pilotażu zostaną przetestowane zastosowania innowacyjnych technologii m.in.: telekomunikacyjna sieć niskoenergetyczna (LPWAN w wersji LoRa), horyzontalna aplikacja IoT wraz z dedykowaną aplikacją wertykalną do pomiaru i wizualizacji temperatury oraz infrastruktura przetwarzająca dane w wersji chmurowej (Amazon Web Services). Na terenie miasta zostały rozmieszczone urządzenia sensoryczne, które pomogą badać zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła.

Czym jest Miejska Wyspa Ciepła?

Miejska Wyspa Ciepła (MWC) to powszechne zjawisko towarzyszące miejskiej, asfaltowo-betonowej architekturze. Jest jednym z negatywnych skutków urbanizacji i koncentracji aktywności ludzi w miastach. Tereny zurbanizowane, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i zbiorników lub cieków wodnych, charakteryzują się wyższą temperaturą zarówno od terenów wiejskich, jak i podmiejskich, gdzie zieleń jest bardziej obfita.

MWC wpływa na zmianę ważnych czynników, tj. temperatura, pochłanianie promieniowania słonecznego, bądź jego odbijanie (albedo – parametr określający zdolność odbijania promieni słonecznych przez daną powierzchnię; ciemniejsze barwy pochłaniają promieniowanie, więc bardziej się nagrzewają, a jaśniejsze odbijają), spadek prędkości wiatru oraz obniżenie wilgotności powietrza. Wyższa temperatura w miastach spowodowana jest przez uwalnianie ciepła do dolnej warstwy atmosfery w procesie konwekcji (ruch powietrza, spowodowany różnicami temperatur: cieplejsze, a więc lżejsze powietrze, wypychane jest do góry, cięższe, chłodniejsze znajduje się tuż nad powierzchnią) – główny czynnik powstawania MWC – w dużych miastach różnica ta może dochodzić nawet do ok. 10-15 stopni C.

Zabudowa potęguje zjawisko MWC, ponieważ wiatr napotyka na swojej drodze więcej przeszkód niż ma to miejsce na otwartym terenie z roślinnością. Powietrze napotyka na przeszkody i nie może swobodnie przemieszczać się i mieszać się w mieście, więc temperatura wolniej tam spada. Intensywność MWC zależy od wielkości miasta, emisji ciepła wytworzonego przez człowieka, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rodzaju i właściwości podłoża, struktury zabudowy, warunków meteo czy położenia miasta.

Skutki MWC to m.in. zwiększone zużycie energii, przeciążenia sieci energetycznych, spadek jakości wody gruntowej, większa emisja Co2, zwiększenie zużycia wody czy tez negatywne skutki zdrowotne: przegrzanie, zmniejszona wydajność.

Korzyści

Poprzez realizację takich projektów możliwe będzie praktyczne wdrożenie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu, obserwacja zmian skokowych temperatury w mieście, obserwacja obszarów niezabudowanych jak również kształtowanie polityki zbywania obszarów pod zabudowę. Działanie to może mieć również wpływ np. na wytyczenie tras dla autobusów elektrycznych w mieście.

Projekt potrwa do końca stycznia 2018 roku. Realizacja projektu odbywa się bez zaangażowania finansowego Miasta Szczecin. Całe przedsięwzięcie jest komplementarne do realizowanego przez Szczecin projektu „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Szczecina”.

Źródło: www.smartcityblog.pl

Powiązane posty

Leave a Comment