Dlaczego warto inwestować w IoT

IOT-PL

Początkowo informacje pozyskane z połączonych urządzeń IoT wykorzystywano do doraźnych zadań operacyjnych oraz niewielkich usług, w oderwaniu od reszty procesów firmowych. W praktyce oznaczało to pojedyncze punktowe zastosowanie informacji, która mogła posłużyć do dalszego usprawnienia lub do opracowania nowych usług lub nawet nowego modelu sprzedaży.

Podstawową barierą była bardzo trudna analiza informacji pozyskanych z różnych czujników. Sensory IoT dostarczają informacji w różnym formacie, przy czym każda paczka informacji dostarczona od pojedynczego czujnika jest niewielka. Tych urządzeń jest jednak bardzo wiele, a zatem pojawiają się problemy związane z działaniem w tak dużej skali. Nowoczesne narzędzia potrafią wykorzystać zalety środowisk Big Data, dzięki czemu informacje ze środowiska IoT zostaną połączone z danymi zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W ten sposób można opracować aplikacje wykorzystujące pobrane informacje, procesy firmowe oraz szybką komunikację. Aplikacje te obsłużą istniejące lub nowe linie biznesowe, bądź też usprawnią pracę procesów specyficznych dla danej branży.

Różne urządzenia – różne możliwości

Platforma IoT jest bardzo elastyczna gdyż umożliwia jednoczesne dołączanie różnych urządzeń. Dla każdego z nich wprowadza się podstawową usługę, jaką jest rozpoznanie stanu danego urządzenia. Dostarczana informacja ma charakter telemetryczny i umożliwia określenie obecnego stanu urządzenia, ale w połączeniu z zaawansowaną analityką obecną w systemach zarządzania organizacją umożliwia bardzo szybkie porównanie z wartościami historycznymi i sprawne określenie trendów. Nawet podstawowe wartości telemetryczne dostarczane z urządzeń IoT stanowią istotną wartość dla dynamicznego zarządzania firmą, gdyż dzięki nowoczesnej analityce możliwe jest natychmiastowe planowanie procesów logistycznych, zarządzanie dostawami towarów o krótkim terminie przydatności, a także określanie rentowności lub dynamiczną sprzedaż zależną od stanu towarów.

Nowe usługi

Wprowadzenie informacji z sensorów IoT do istniejących systemów wzbogaci je na tyle, że firma będzie mogła uruchomić nowe usługi, które przedtem byłoby bardzo trudno uruchomić. Integracja czujników na firmowym parkingu razem z informacją o obecności poszczególnych pracowników umożliwi zaplanowanie usługi polegającej na wynajmie miejsc parkingowych. Uruchomienie nowoczesnej sieci sprzedaży w sklepach lub automatach umożliwi profilowanie sprzedaży pod kątem potrzeb odbiorców, a także dodatkową sprzedaż usług udostępnianych w danym miejscu lub przez urządzenie, na przykład odbiór paczek lub dostarczenie towarów na zamówienie.

Nowoczesna analityka w połączeniu z informacjami pochodzącymi z sensorów IoT umożliwi precyzyjne planowanie procesów produkcji i sprzedaży. W niektórych branżach (m.in. materiały budowlane, branża browarnicza) informacje pogodowe bardzo silnie przekładają się na sprzedaż. Informacja z sensorów IoT umożliwi znacznie lepsze prognozowanie potrzeb klientów i zaplanowanie produkcji w oczekiwanej skali.

Źródło: www.itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment