Czy Blockchain okaże się sposobem na uproszczenie globalnej logistyki?

ship-cargo

Koncern Moller-Maersk uruchomił projekt mający na celu wykorzystanie rejestrów Blockchain na potrzeby obsługi międzynarodowych procesów transportowych. Rozwijane we współpracy z firmą IBM rozwiązanie ma docelowo pełnić rolę globalnego systemu rejestrowania i zarządzania przesyłkami – początkowo tymi, transportowanymi drogą morską.

Przedstawiciele obu firm wyjaśniają, że w branży logistycznej często problematyczne okazuje się ograniczone wykorzystanie na szeroką skalę potencjału nowych technologii – choć w centrach logistycznych wdrażane są coraz bardziej nowoczesne systemy zarządzania ładunkiem, transportem i spedycją, to w skali globalnej nie istnieje spójny system potrafiący nadzorować przesyłki w sposób niezawodny i wygodny dla użytkowników. W wielu przypadkach wciąż niezbędne jest ręczne wypełnianie i przesyłanie dokumentów spedycyjnych. Sprawia to, że zarządzanie dużą liczbą przesyłek staje się procesem bardzo złożonym i zbiurokratyzowanym – w szczególności dotyczy to spedycji międzynarodowej oraz dokumentów związanych z transportem pomiędzy państwami lub strefami ekonomicznymi.

Przedstawiciele duńskiego koncernu wyjaśniają też, że w obsługę przeciętnego ładunku płynącego ze wschodniej Afryki do Europy zaangażowanych jest ok. 30 różnych osób i organizacji, którzy muszą łączenie przeprowadzić ok. 200 różnych kroków procesowych i działań komunikacyjnych – w tym, wysłać/odebrać e-mail, zadzwonić, wypełnić formularz – aby transport w ogóle się odbył. Z deklaracji przedstawicieli firmy Maersk wynika, że koszty realizacji tak złożonych i rozproszonych procesów są ogromne. Obecnie na przygotowanie dokumentacji i dopełnienie różnego rodzaju formalności przeznacza się kwoty stanowiące średnio ok. 20 proc. rzeczywistej wartości ładunku.

Rozwiązanie bazujące na technologii Blockchain ma pozwolić na uporządkowanie i uproszczenie tego typu procesów, co pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi transportu. Ma też ułatwić funkcjonowanie firm i instytucji zaangażowanych w obsługę transportu morskiego. Stosowna platforma aplikacyjna ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Co ciekawe, prace nad nowym rozwiązaniem są realizowane w ramach joint venture utworzonego przez koncerny Maersk oraz IBM.

Przedstawiciele zespołu projektowego liczą na to, że do wdrożenia i wykorzystania nowego rozwiązania na szeroką skalę uda się przekonać m.in. firmy transportowe, giełdy towarowe, przewoźników, władze celne, czy operatorów portów. Efektywność nowej platformy będzie bowiem zależna od skali i systematyczności jej użycia. Gdyby to faktycznie się udało, problem chaosu na rynku przewozów morskich mógłby zostać znacząco zredukowane – faktem jest bowiem, że Blockchain zapewnia niezawodny, w pełni transparenty oraz łatwo dostępny mechanizm nadzorowania i przeglądania wszelkich transakcji. Maersk informuje, że już teraz zainteresowanie korzystaniem z ich systemu wyraziły m.in. służby celne i porty z USA, Singapuru, Holandii oraz chińskiej prowincji Guangdong, a także wiele firm działających w branży transportowej.

Źródło: itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment