Kielce uzyskały platynowy certyfikat ISO 37120

Smart-City-Kielce

Jest trzecie polskie miasto, które z powodzeniem przeszło certyfikację w ramach normy ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Do Gdyni i Gdańsku, które proces certyfikacji przeszły wcześniej, dołączyły teraz Kielce.

Obecnie jedyną organizacją, która w skali całego świata prowadzi certyfikację w ramach normy ISO 37120, jest World Council On City Data z siedzibą w Toronto. Proces nie jest zarezerwowany dla największych metropolii – wśród 51 miast na całym świecie, które zdecydowały się na poddanie badaniu i uzyskały certyfikat, obok Londynu czy Toronto jest także np. niewielka Haga. Certyfikacja prowadzona jest na pięciu poziomach: aspirujący, brązowy, srebrny, złoty i platynowy – poziom certyfikacji uzależniony jest od liczby wskaźników zgłoszonych przez miasto do certyfikacji. Certyfikacja musi być odnawiana co rok.

I właśnie Kielce – podobnie jak wcześniej Gdynia – przeprowadziły proces certyfikacji w ramach World Council on City Data. Ale stolica województwa świętokrzyskiego dokonała tego na najwyższym możliwym poziomie, czyli platynowym (Gdynia – aspirującym). Z kolei Gdańsk podążył nieco inną drogą – poddał się ocenie audytorów z Polskiego Rejestru Statków S.A.

Jednym z celów normy ISO 37120 jest możliwość porównywania wskaźników dla różnych miast. Za Gdynią, Gdańskiem i Kielcami zapewne pójdą kolejne miasta. Problem w tym, że porównywanie wskaźników może być utrudnione ze względu na różne organizacje certyfikujące. Być może warto, aby któraś z instytucji lub organizacji zajmujących się rozwojem miast w Polsce (Związek Miast Polskich? Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?) pokusiła się o stworzenie serwisu grupującego wskaźniki z certyfikacji polskich miast. Mogłaby to być interaktywna strona internetowa na wzór strony World Council on City Data (tam są tylko dane z certyfikacji prowadzonych przez tą organizację).

Platynowy certyfikat dla Kielc
– Wdrożenie normy ISO37120 ma posłużyć bardziej efektywnemu zarządzaniu miastem poprzez m.in. dostarczanie usług miejskich wyższej jakości i wspieranie świadomego podejmowania decyzji opartego na danych i zweryfikowanych informacjach – mówi prezydent Kielc Wojciech Lubawski. – Dzięki wdrożeniu normy dowiedzieliśmy się jakie są silne strony miasta, ale przede wszystkim identyfikujemy obszary, nad którymi musimy pracować – dodaje.

Wdrożenie normy umożliwi władzom miasta porównanie Kielc z wiodącymi miastami na poziomie międzynarodowym i krajowym (benchmarking) tworząc podstawy rzetelnej diagnozy rozwoju Kielc jako zrównoważonego miasta inteligentnego i przyczyni się do budowania wizji przyszłości miasta. Norma ISO37120 ma być głównym instrumentem monitoringu budowanej obecnie Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+.

– Aby uzyskać certyfikat na poziomie platynowym Miasto Kielce musiało przedstawić dane dla 98 ze 100 wskaźników zawartych w normie. Dane musiały być udokumentowane w sposób wiarygodny i jednoznaczny – mówi Szymon Ciupa, ekspert ds. smart city, który wspierał miasto Kielce w procesie przygotowania do certyfikacji. Pod koniec grudnia 2017 roku udało się zakończyć proces certyfikacji i miasto Kielce uzyskało certyfikat ISO 37120 na najwyższym poziomie – platynowym i dołączyły m.in. do portugalskiego Porto, holenderskiej Haga, amerykańskiego Boston, kanadyjskiego Toronto czy tajwańskiego Taipei. Na poziomie złotym certyfikat uzyskał Amsterdam.

Źródło: smartcityblog.pl

Powiązane posty

Leave a Comment