Nowy Jork rozszerza publiczną sieć LoRaWan

New York LoRaWan

Miasto Nowy Jork rozszerzyło budowę publicznej sieci LoRaWan we wszystkich pięciu dzielnicach miasta.

Dzięki połączonemu działaniu opartej na wieżach sieci operatorskiej Senet, sieci partnerskich sieci dostępu radiowego (Ran) i rozszerzonej integracji zasięgu z siecią Helium, Senet twierdzi, że jego sieć w Nowym Jorku jest jedną z największych i najgęstszych wdrożeń metropolitalnych. publicznej łączności LoRaWan w Ameryce Północnej.

Partnerstwo integracyjne

Partnerstwo integracyjne Senet z siecią Helium zapewnia dostęp do ponad 27 500 hotspotów kompatybilnych z Helium w obszarze Nowego Jorku, zagęszczając i rozszerzając zasięg sieci LoRaWan oferowany przez Senet.

Ponadto klienci w Nowym Jorku mogą używać Senet jako rampy do sieci Helium. Według Senet, wprowadzając za jego pośrednictwem swoje rozwiązania, klienci korzystają z solidnych usług zarządzania siecią i urządzeniami, które zapewniają niezawodność i szybkość reakcji dla skalowanych aplikacji IoT. Łączność z siecią Helium jest domyślnie dostępna dzięki rozszerzonej ofercie Senet i bez dodatkowych kosztów dla klientów Senet.

Ten gęsty zasięg sieci zapewnia natychmiastową i wymierną wartość dostawcom rozwiązań i klientom końcowym. Na przykład Senet donosi, że jeden z jego głównych klientów odnotował 25-procentowy wzrost raportowania zasobów podłączonych do urządzeń zewnętrznych w wyniku uzyskania dostępu do zasięgu helu w Nowym Jorku za pośrednictwem zarządzanych usług sieciowych Senet.

Dzięki możliwości łączenia i zarządzania milionami urządzeń IoT opartych na czujnikach w całym Nowym Jorku, Senet współpracuje z władzami miejskimi, dostawcami rozwiązań do zarządzania budynkami komercyjnymi i mieszkalnymi oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w celu uruchomienia i rozszerzenia zakresu modernizacji infrastruktury, świadczenia usług komunalnych, programy zrównoważonego rozwoju zasobów.

Nowy Jork stara się objąć pozycję lidera we wprowadzaniu przepisów dotyczących zagrożeń związanych z wyciekami gazu, pożarami i wybuchami w budynkach mieszkalnych. Ustawa Senatu stanu Nowy Jork S3705, która obecnie znajduje się w komisji, wymaga, aby wszystkie tymczasowe i stałe mieszkania w stanie zainstalowały sprawny detektor gazów palnych, który bezprzewodowo łączy się z firmą gazową.

W celu wsparcia tych powstających przepisów Senet ogłosił, że przeprowadza próby terenowe z kilkoma partnerami w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa gazowego i dużym dostawcą usług dla wielu mediów w celu opracowania i dostarczenia rozwiązań do wykrywania wycieków gazu i automatycznego odcinania, zaprojektowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności w całym regionie gazu ziemnego sieci dystrybucyjne.

Senet nawiązał również współpracę z New Cosmos USA, globalnym dostawcą detektorów gazu i systemów alarmowych oraz firmą ProSentry, dostawcą rozwiązań do monitorowania budynków, aby zapewnić rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa gazowego dla jednostek wielomieszkaniowych w Nowym Jorku.

Ponadto Senet współpracuje z dostawcą rozwiązań do monitorowania budynku ProSentry w celu dostarczenia kompletnego, modułowego systemu bezprzewodowych czujników wewnątrzbudynkowych do wykrywania wycieków gazu, wody, dymu papierosowego, oparów i THC, działania wentylatora wyciągowego, ruchu windy, temperatury kotła, i zwalczanie szkodników.

Infrastruktura komunalna

„Technologie Internetu Rzeczy w coraz większym stopniu wpływają na sposób, w jaki niektóre z największych miast na świecie budują i obsługują infrastrukturę miejską oraz optymalizują świadczenie usług, a dzięki temu najnowocześniejszemu wdrożeniu sieci Nowy Jork znajdzie się w czołówce tej nowej fali innowacji” – powiedział Bruce Chatterley, dyrektor generalny Senet.

„Sieć Senet w Nowym Jorku jest jednym z największych i najgęstszych wdrożeń metropolitalnych publicznej łączności LoRaWan w Ameryce Północnej i czekamy na dalsze partnerstwo z liderami miejskimi i biznesowymi, aby pomóc zwiększyć wydajność operacyjną, ochronę zasobów i ogólną żywotność ekonomiczną”.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

Leave a Comment