Sojusz mikromobilności publikuje dane o incydentach dotyczących e-hulajnóg

2021 Incidents with personal damage on shared e-scooters in Europe

Micro-Mobility for Europe (MMfE), unijne stowarzyszenie dostawców współdzielonej mikromobilności, publikuje dane o incydentach z udziałem współdzielonych hulajnóg elektrycznych w Europie.

Zagregowane dane opierają się na wykorzystaniu e-hulajnóg sześciu członków-założycieli Bird, Bolt, Dott, Lime, Tier i Voi.

Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stowarzyszenie opublikowało zestawienie danych i ma nadzieję, że taka przejrzystość wpłynie na politykę bezpieczeństwa drogowego, która zmniejszy ryzyko wypadków dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak motocykliści, rowerzyści, piesi, w ścisłej współpracy z władzami UE i lokalnymi.

Na podstawie ponad 240 milionów wspólnych przejazdów e-hulajnogą, co stanowi ponad 461 milionów przejechanych kilometrów, zebrane dane o incydentach pokazują, że ogólne ryzyko incydentów wymagających leczenia jest o 60 procent niższe niż porównywalne dane z 2019 roku.

W 2021 roku zarejestrowano 5,1 urazów wymagających leczenia ze współdzielonymi e-hulajnogami na milion kilometrów. Dane pokazują również, że wskaźniki śmiertelności na wspólnych e-skuterach są dwa razy niższe niż na prywatnych e-skuterach.

Chociaż w UE brakuje znormalizowanych ram incydentów, o które apeluje MMfE, wspólne dane dotyczące e-hulajnóg i prywatnych e-hulajnóg są najczęściej łączone w raportach o incydentach.

Ogólnie rzecz biorąc, MMfE obserwuje podobne ryzyko wypadku śmiertelnego dla współużytkowników e-hulajnóg, jak dla rowerzystów. Ponieważ pojazdy silnikowe, w szczególności samochody osobowe i ciężarowe, pozostają największym źródłem śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE, stowarzyszenie branżowe podsumowuje zestawem zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg:

  • inwestycje w chronioną infrastrukturę
  • zharmonizować standardy zgłaszania incydentów w UE
  • uznania użytkowników e-hulajnóg za niechronionych użytkowników dróg
  • zachęcanie do egzekwowania przepisów przez władze lokalne.

 

MMfE ma na celu transformację mobilności w miastach poprzez stworzenie zrównoważonego i bezpiecznego ekosystemu transportowego wraz z miastami, w których działają. Mówi, że incydent jest jednym ze zbyt wielu, a wszyscy operatorzy są zaangażowani w zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, od koncepcji pojazdu, po edukację kierowców i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Wszyscy członkowie monitorują incydenty związane z bezpieczeństwem, w podziale na różne kategorie szkód, poziomy dotkliwości i podstawowe przyczyny. Pozwala to każdemu operatorowi na podjęcie najbardziej wpływowych działań w celu złagodzenia incydentów, podczas gdy nasza branża pracuje nad wizją zero.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

One Thought to “Sojusz mikromobilności publikuje dane o incydentach dotyczących e-hulajnóg”

Leave a Comment