Rada Miasta Dublina uruchamia strategię dotyczącą dronów

Dublin City Council launches drone strategy

Rada Miasta Dublina uruchomiła swoją pierwszą strategię dotyczącą dronów i powietrza miejskiego, aby zmienić sposób, w jaki irlandzkie miasto wykorzystuje technologię dronów do poprawy usług publicznych, jednocześnie rozumiejąc ich przyszły potencjał.

Opracowanie strategii dotyczącej dronów i miejskiej mobilności powietrznej na lata 2024-2029 było prowadzone w ramach programu Smart City, który wspiera radę w dostosowaniu nowych i powstających technologii na przyszłość.

Przypadki użycia dronów

Wspierając tętniący życiem ekosystem technologii dronów, Dublin ma potencjał, aby przyciągnąć nowe firmy i napędzać wzrost gospodarczy, pozycjonując się jako lider w tym wschodzącym sektorze.

Miasto informuje, że coraz częściej drony są stosowane w wielu usługach miejskich, pomagając zwiększyć wydajność usług, obniżyć koszty i usprawnić operacje. Obszary, w których drony są stosowane w radzie, obejmują mapowanie, inspekcje niebezpiecznych budynków lub reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Są one również wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do trudno dostępnych obszarów w celu prowadzenia badań i monitorowania środowiska, zapewniając lepszy nadzór i zarządzanie przestrzenią miejską.

“Ta strategia stanowi ważny kamień milowy dla Rady Miasta Dublina. Wykorzystując technologię dronów, nie tylko usprawniamy świadczenie usług, ale także torujemy drogę do inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego miasta” – powiedziała Eileen Quinlivan, zastępca dyrektora generalnego i przewodnicząca Grupy Sterującej Wysokiego Szczebla ds. Dronów DCC w Radzie Miasta Dublina.

“Drony zrewolucjonizują sposób, w jaki podchodzimy do różnych zadań, od reagowania kryzysowego i inspekcji infrastruktury po monitorowanie środowiska i planowanie urbanistyczne. Korzyści dla naszych pracowników i obywateli są ogromne, a my dokładamy wszelkich starań, aby Dublin pozostał w czołówce tych miejskich innowacji”.

W radzie powstaje nowa dedykowana jednostka ds. dronów, która ma scentralizować operacje dronów i wspierać wewnętrzne działy w celu przyspieszenia przyjęcia technologii. Jednostka ta będzie opierać się na istniejących zdolnościach i zasobach oraz maksymalizować wydajność w całej radzie. Jednostka ta będzie również odgrywać rolę we wspieraniu innowacji w branży dronów, pomagając w opracowywaniu nowych usług, które przyniosą korzyści obywatelom i społecznościom w miarę rozwoju sektora komercyjnego.

“Irlandzki Urząd Lotnictwa bardzo wspiera organy sektora publicznego opracowujące strategie dotyczące dronów” – powiedział Jim Gavin, dyrektor operacyjny w Irlandzkim Urzędzie Lotnictwa. “Cieszymy się, że możemy wspierać tę inicjatywę Rady Miasta Dublina, mającą na celu opracowanie strategii dotyczącej dronów, w ramach której będą napędzać innowacje i rozwój w sektorze dronów.

“Wykorzystując potencjał dronów, Rada Miasta Dublina podejmuje proaktywne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, poprawy wydajności i wspierania wzrostu gospodarczego. Wierzymy, że ta inicjatywa utoruje drogę do postępu w miejskiej mobilności powietrznej, przynosząc korzyści zarówno społeczeństwu, jak i szerzej pojętej branży lotniczej”.

Strategia ta została opracowana w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, dzięki czemu jest zgodna z potrzebami Dublina i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w technologii dronów. Strategia wspiera również zgodność ze zmieniającymi się przepisami Unii Europejskiej i kładzie nacisk na zaufanie publiczne, bezpieczeństwo i prywatność.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

Leave a Comment