Co druga firma sektora MSP będzie inwestować w IT

Większość właścicieli małych i średnich firm z Polski z optymizmem planuje rozwój biznesu. Pozytywna ocena przyszłości przekłada się na szereg planów związanych z wykorzystaniem nowych rozwiązań IT. Zamiar zwiększenia wydatków na IT deklaruje połowa osób reprezentujących polski sektor MSP. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej na zlecenie firmy Microsoft. Z przeprowadzonych badań wynika, że 73 proc. właścicieli i pracowników polskich firm z sektora MŚP czuje się spokojna o dalszą przyszłość ich firm. Jest to wynik o 14 p.proc. wyższy niż średnia europejska. Jednocześnie, optymistyczne podejście do planów rozwoju małych i…

Czytaj więcej