Standaryzacja rynku cloudowego już blisko

Rosnący dynamicznie rynek usług chmurowych potrzebuje ciągle regulacji i wypracowania wspólnych standardów dostawców. Być może niedawno zawiązana inicjatywa Open Cloud Foundation będzie mogła w niedalekiej przyszłości nadać cloudowi nowy wymiar i odpowiedzieć na potrzeby wszystkich interesariuszy na rynku. W połowie października grupa firm i instytucji reprezentujących rynek usług chmurowych ogłosiła start inicjatywy Open Cloud Foundation (OCF). Jej celem jest określenie ogólnych ram standardów mających zagwarantować swobodę biznesowych wyborów oraz zapobiec przymusowi wiązania się z jednym dostawcą. OCF ma zapewnić spójność działań zainteresowanych podmiotów, takich jak dostawcy, klienci, organizacje badawcze czy…

Czytaj więcej