Jak zinformatyzować szpital: SP ZOZ w Brzesku

Informatyzacja szpitala w Brzesku to proces, który rozpoczął się ponad dekadę temu. Dziś większość procesów usprawniających cyfrowe działanie szpitala została wdrożona. Placówka chce cyfryzować się dalej, sięgając najwyższych standardów w ochronie zdrowia. Projekt „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów” wraz z wykonaniem sieci bezprzewodowej dla pacjentów i personelu szpitala to uzupełnienie i kontynuacja dużego wdrożenia sprzed pięciu lat. Wówczas w szpitalu został wdrożony zintegrowany system informatyczny zapewniający kompleksową obsługę placówki w ramach projektu „E-pacjent – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi…

Czytaj więcej