UIC: Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji na kolei

Bez cyfryzacji kolej nie ma szans nie tylko na konkurencyjność, ale i na przetrwanie – zgodzili się paneliści podczas debaty na temat platformy cyfryzacyjnej UIC podczas tegorocznych targów Trako. Tzw. trzecia rewolucja cyfrowa (po upowszechnieniu Internetu stacjonarnego nadszedł Internet mobilny, a obecnie – Internet (wszech)rzeczy) oznacza zmianę relacji człowiek – maszyna. Dla kolei niesie to ze sobą szansę na poprawę oferty, ale i zagrożenia związane z wyciekiem danych. UIC ułatwia wymianę dobrych praktyk między kolejami poprzez inicjatywę Digital Platform. – Połączenia między urządzeniami, bardzo niski koszt przepływu informacji oraz możliwość…

Czytaj więcej

IDC przewiduje eksplozję zastosowań sieci SD-WAN

W najbliższych latach ten segment rynku będzie rósł o 69% rocznie, prognozuje IDC. Gartner jest nieco ostrożniejszy i przewiduje wzrosty na poziomie 59%. Według IDC (raport Worldwide SD-WAN Forecast, 2017–2021), wartość rynku SD-WAN (sieci rozległe sterowane programowo) będzie bardzo szybko rosła z 225 mln USD w 2015 roku do 8,05 mld USD w roku 2021 czyli o 69% rocznie. Natomiast w 2017 roku wartość sprzedaży rozwiązań i usług SD-WAN osiągnie poziom 1,19 mld USD. Z kolei Gartner, choć prognozuje podobną dynamikę wzrostu rynku SD-WAN wynoszącą 59% rocznie, ale podaje znacznie…

Czytaj więcej