Blockchain sposobem na przejrzystość i efektywność systemów do głosowania?

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych we współpracy z IBM zaprezentował prototypowe, oparte na technologii Blockchain rozwiązanie wspierające prowadzenie głosowań z wykorzystaniem kanałów cyfrowych. Rozwiązanie jest skierowane m.in. do spółek kapitałowych. Ma pozwolić na zwiększenie zaangażowania udziałowców i uproszczenie obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i transparentności procesu. Według twórców, za sprawą rozwiązania opartego na protokole Blockchain, realne jest przeniesienie w pełni do kanałów cyfrowych organizacji i obsługi m.in. Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy – i to przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami ustawowymi m.in. w zakresie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia…

Czytaj więcej