Cellnex pozyskuje fundusze UE na wspólną sieć 5G dla IoT, V2X na granicy czesko-polskiej

EU 5G Corridors

Wspólna infrastruktura 5G ma zostać wdrożona na potrzeby inteligentnej komunikacji pojazdów i ruchu, a także łączności na obszarach wiejskich na obszarach przygranicznych między Republiką Czeską a Polską. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na rzecz projektów cyfrowych (CEF Digital) i będzie realizowany od 2021 do 2027 r. Nagrodą o wartości nieco ponad 2 mln euro zarządza firma Towerlink, zajmująca się wieżami Polska, część hiszpańskiej firmy Cellnex i hurtowy operator sieci CETIN AS (Česká Telekomunikační Infrastruktura), część czeskiej grupy inwestycyjnej PPF.

Konkretny projekt o nazwie BALTCOR5G ma na celu wdrożenie infrastruktury komórkowej typu „pojazd do wszystkiego” (C-V2X) w celu połączenia odcinków korytarza drogowego Bałtyk – Adriatyk między Polską a Republiką Czeską, aby umożliwić „bezproblemowy zasięg sieci i przekazywanie” – twierdzi Komisja Europejska. (KE). Jest to część trzeciego naboru do finansowania projektów w ramach projektu CEF Digital, który zakończył się 20 lutego. Dwanaście projektów, zarówno prac, jak i studiów, rozpoczęło się na początku 2023 r. i jest „w toku”; druga tura sześciu dodatkowych projektów została zamknięta w marcu 2023 r.

Towerlink Poland i CETIN AS zamierzają opracować „nowatorskie modele biznesowe” w ramach projektu infrastrukturalnego BALTCOR5G, którego realizacja ma potrwać trzy lata (do 2026 r.). Zrealizują „kilka lokalizacji” h w Polsce i Czechach wzdłuż 125 kilometrów drogi A1 w regionach przygranicznych pomiędzy Częstochową i Ostrawą. Celem jest obsługa czujników IoT, w tym kamer, do celów zarządzania ruchem i drogami oraz ustanowienie neutralnej konfiguracji hosta dla „różnych interesariuszy – takich jak operatorzy komórkowi lub zarządcy dróg”.

Będą także starać się wspierać rozwiązania nowej generacji połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) dla rynku motoryzacyjnego, w tym za pośrednictwem nowej infrastruktury wielodostępnego przetwarzania brzegowego (MEC). W oświadczeniu napisano: „Projekt umożliwi testowanie technologii 5G pod kątem mobilności, w tym digitalizację infrastruktury drogowej za pomocą sieci czujników, takich jak kamery HD, które wykorzystują 5G do wysyłania strumieni wideo w czasie rzeczywistym do komponentów AI obsługujących ruch drogowy. Dzięki temu zarządca drogi będzie mógł szczegółowo monitorować ruch na autostradzie w odcinkach jedno- lub dwukilometrowych i inteligentnie nim zarządzać”.

Kontynuowano: „Projekt zakłada dwie kategorie infrastruktury. Pierwsza dotyczy współdzielonej infrastruktury 5G i obejmuje warstwy pasywne, aktywne i transmisyjne. Dzięki wdrożeniu infrastruktury pasywnej operatorzy komórkowi mogą hostować sprzęt makro 5G w celu zapewnienia zasięgu. Infrastruktura transmisyjna zapewni przesyłanie danych do nowo budowanych obiektów i ich połączenie z sieciami rdzeniowymi operatorów. Druga kategoria rozwiązań infrastrukturalnych CAM. Ta część projektu rozpocznie się od wdrożenia warstwy MEC w lokalizacjach w pobliżu drogi, aby lokalnie przetwarzać dane zebrane od klientów i skracać czasy opóźnień.”

Santiago Argelich Hesse, dyrektor naczelny Cellnex Poland, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać europejski plan działania mający na celu zapewnienie ciągłej i wysokiej jakości połączeń dróg transgranicznych, promując lepszą mobilność, bezpieczeństwo drogowe i rozwój gospodarczy…. Współpraca z naszym czeskim partnerem nad transgraniczną łącznością w korytarzu to wyjątkowy przykład współpracy spółki wieżowej z operatorem hurtowym, wykraczającej poza interesy jednego konkretnego kraju. Projekt ten będzie miał istotne znaczenie dla zapewnienia płynnej komunikacji na kluczowym szlaku transportowym dla europejskich przedsiębiorstw.

Juraj Šedivý, dyrektor generalny Cetin Group, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani możliwością wzięcia udziału w inicjatywie BALTCOR5G i współpracy z Towerlink Poland w celu wdrożenia współdzielonej infrastruktury 5G na [obszarze] transgranicznym między Czechami a Polską. Ta współpraca podkreśla nasze zaangażowanie w rozszerzanie i ulepszanie zasięgu 5G we wszystkich obszarach o niedostatecznym zasięgu. Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” chcemy utorować drogę innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury cyfrowej, takim jak zautomatyzowana mobilność połączona z siecią.

Źródło: rcrwireless.com
Zdjęcie: UE

Powiązane posty

One Thought to “Cellnex pozyskuje fundusze UE na wspólną sieć 5G dla IoT, V2X na granicy czesko-polskiej”

Leave a Comment