SkedGo ogłasza zasięg MaaS w całej Francji

SkedGo

SkedGo rozszerza swoją ofertę mobilności jako usługi (MaaS), aby objąć całą Francję, w tym wszystkie regiony wewnętrzne.

Stanowi to ważny krok w realizacji celu, jakim jest poprawa zasięgu MaaS w całej Europie oraz zapewnienie lokalnego i międzyregionalnego wsparcia usług na wszystkich terytoriach.

Funkcjonalność mobilności jako usługi

Aplikacja i produkty SkedGo TripGo pozwalają użytkownikom porównywać, a nawet łączyć dowolne środki transportu, takie jak pociąg, autobus, taksówka, metro, metro, taksówka, tramwaj, własny lub wspólny samochód i rower, motocykl lub wspólny przejazd.

Podaje, że ta funkcja jest teraz rozszerzona na każdy zakątek Francji, od miast po obszary wiejskie. Rozwój ten zaspokaja rosnące zapotrzebowanie klientów i otwiera drzwi do przyszłych połączeń międzyregionalnych z sąsiadującymi krajami, Belgią, Szwajcarią i Niemcami.

„Zakończenie naszej działalności we Francji jest świadectwem naszego zaangażowania w zapewnienie dostępności i wydajności MaaS w całej Europie” – powiedział dyrektor generalny SkedGo, John Nuutinen. „Ta ekspansja nie tylko poszerza nasz zasięg, ale także stanowi przykład naszego zaangażowania w przełamywanie barier w transporcie, oferując naszym użytkownikom niespotykane dotąd rozwiązania w zakresie mobilności”.

Dodanie zasięgu obejmującego całą Francję było szczególnym wyzwaniem, ponieważ nie istnieje jeden zbiór danych obejmujący wszystkie dane krajowe, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, takich jak Holandia czy Niemcy. Zamiast tego dane są dostarczane przez oddzielne źródła danych od ponad 130 różnych dostawców.

SkedGo stwierdziło, że jego wysiłki nie tylko zwiększają szczegółowość wsparcia usług lokalnych, ale także „wzmacniają podróże międzyregionalne” pomiędzy nowo mapowanymi obszarami a istniejącymi mapowanymi obszarami w sąsiednich krajach. Sukces projektu został dodatkowo wzmocniony wprowadzeniem innowacyjnego schematu wtyczki Region Plug-in, wewnętrznego rozwiązania zaprojektowanego w celu usprawnienia tworzenia regionów, co umożliwi również stronom trzecim bezpośrednie tworzenie i ulepszanie regionów.

Uważa, że utworzenie tych francuskich terytoriów zmieni zasady gry w europejskiej integracji MaaS, uzupełniając sieć obejmującą obecnie Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Niemcy i Szwajcarię oraz cały region skandynawski.

Integracja ta znacznie zmniejsza przeszkody techniczne i finansowe związane z przyjęciem zaawansowanych rozwiązań wyznaczania tras SkedGo. Co więcej, umożliwiona funkcja routingu międzyregionalnego obejmuje większość Europy, w tym Skandynawię, ułatwiając rozwój wiejskich instalacji MaaS i promując większe włączenie mobilności.

Źródło: smartcitiesworld.net
Zdjęcie: SkedGo

Powiązane posty

Leave a Comment