Fińskie miasta badają potencjał ponownego wykorzystania sztucznej trawy

trava

Helsinki i pięć innych fińskich miast badają wykorzystanie sztucznej trawy w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Badanie, które ma się zakończyć w 2024 r., ma na celu zebranie doświadczeń w zakresie ponownego wykorzystania sztucznej trawy i zbadanie rozwiązań w zakresie recyklingu dostępnych w Finlandii i innych częściach Europy.

Krajowe badanie sztucznej trawy jest wspólnym projektem miast Espoo, Helsinek, Lahti, Oulu, Tampere i Vantaa.

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

W Finlandii istnieje około 450 boisk ze sztuczną trawą, a materiały na boisku są regularnie wymieniane w miarę ich zużycia. Obecnie nie są dostępne żadne zrównoważone metody przetwarzania używanej sztucznej trawy, szczególnie jeśli jest ona w złym stanie.

Wyzwania związane z ponownym wykorzystaniem materiałów ze sztucznej trawy obejmują wiele stosowanych gatunków tworzyw sztucznych i inne składniki zawarte w matach, takie jak granulaty gumowe i piasek. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na zrównoważone modele operacyjne recyklingu sztucznej trawy.

W szczególności badanie wskaże rozwiązania w zakresie recyklingu dostępne w Europie, gdzie istnieją już wyspecjalizowane zakłady. Oczekuje się również, że w Finlandii zostaną wprowadzone bardziej zrównoważone rozwiązania promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym w zakresie sztucznej trawy.

„Ciekawie będzie zobaczyć, co badanie ujawni na temat potencjału promowania krajowych komercyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział koordynator projektu Oleg Jauhonen z miasta Helsinki.

Istnieje również nadzieja, że badanie dostarczy informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w sprawie projektów usuwania sztucznej trawy w nadchodzących latach.

Oprócz miast w projekt zaangażowane są organizacje eksperckie: fińska federacja piłkarska Palloliitto, firma zajmująca się gospodarką odpadami Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Fiński Instytut Środowiska, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku oraz Fińska Agencja Bezpieczeństwa i Chemikaliów. Badania zostaną przeprowadzone przez firmę Ramboll Finland.

Helsinki uruchomiły także jednoczesne projekty pilotażowe dotyczące rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie zużytej sztucznej trawy, aby znaleźć zrównoważone modele operacyjne dotyczące recyklingu wycofanej z użytku sztucznej trawy. Projekty pilotażowe rozpoczęły się w grudniu od wspólnego wydarzenia w ramach dialogu rynkowego. Planowana jest realizacja projektów pilotażowych na wiosnę w związku z remontem od dwóch do czterech boisk ze sztuczną trawą. Doświadczenia zdobyte w projektach pilotażowych uzupełnią badanie ogólnopolskie.

Oprócz rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie używanej sztucznej trawy, Helsinki aktywnie zareagowały na nadchodzący zakaz stosowania granulatów gumowych, stosując wypełniacze pochodzenia biologicznego, które zastępują granulaty gumowe na nowych polach, aby zdobyć doświadczenie w ich stosowaniu. Ponadto podjęto różne środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się granulatu gumowego z pól do środowiska.

Oprócz redukcji emisji, celem miasta Helsinki jest promowanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym i wspieranie zrównoważonego wykorzystania zasobów i materiałów naturalnych. Zgodnie z niedawno zaktualizowanym Planem działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i współdzielenia, miasto dąży do znalezienia sposobów na promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym, kształtowaniu krajobrazu i budowie obiektów sportowych. Postęp działania przyspiesza ogólnokrajowy projekt PlastLife finansowany ze środków unijnego Programu Life, w który zaangażowane są Helsinki.

Wizją Helsinek jest bycie platformą dla innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, które wspierają krajowe przejście w kierunku społeczeństwa gospodarki o obiegu zamkniętym neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

One Thought to “Fińskie miasta badają potencjał ponownego wykorzystania sztucznej trawy”

Leave a Comment