Firmy transportowe Hyperloop tworzą stowarzyszenie branżowe

Hyperloop transportation companies

Grupa siedmiu firm Hyperloop zebrała się, aby utworzyć pierwsze globalne stowarzyszenie na rzecz nowej, szybkiej formy transportu.

Hardt, Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Nevomo, TransPod, Swisspod Technologies i Zeleros Hyperloop Association podpisały akt założycielski w celu utworzenia Stowarzyszenia Hyperloop.

Transport w technologii Hyperloop

Systemy transportowe Hyperloop składają się z autonomicznej, w pełni elektrycznej kapsuły lewitującej i poruszającej się z dużą prędkością w środowisku o niskim ciśnieniu. Hyperloop znacznie skróci czas podróży pasażerów i ładunków między miastami i krajami oraz będzie bardziej energooszczędny i zrównoważony niż jakikolwiek obecny środek transportu masowego.

Stowarzyszenie Hyperloop ma na celu stymulowanie rozwoju i wzrostu tego powstającego nowego rynku transportowego, uczestnictwo i wspieranie instytutów we współpracy z agencjami rządowymi i regulacyjnymi w zakresie kształtowania polityki transportowej. Działając jako zjednoczony podmiot reprezentujący branżę hyperloop, głównymi celami nowo powstałego stowarzyszenia będą:

  • służyć jako punkt wejścia dla sektora, pozycjonując się jako organizacja, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z hyperloopem
  • reprezentować, popierać, wspierać i bronić interesów swoich członków we wszystkich przedsięwzięciach związanych z technologią Hyperloop
  • wykorzystać swoją wiedzę fachową, aby zapewnić decydentom i interesariuszom wskazówki i spostrzeżenia na temat Hyperloop i powiązanych tematów.

 

Stowarzyszenie Hyperloop z siedzibą w Brukseli będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciem Kolejowym, zainteresowanymi stronami z łańcucha wartości w branży, ośrodkami badawczymi i środowiskiem akademickim, aby przyspieszyć postęp i ułatwić powszechne wdrażanie systemu transportowego w całej Europie. Europie i na świecie.

Stowarzyszenie Hyperloop będzie reprezentował Ben Paczek, CEO i współzałożyciel Nevomo, który został wybrany na inauguracyjnego prezesa organizacji. „W nadchodzących miesiącach spodziewamy się znaczących zmian w przestrzeni Hyperloop” – powiedział Paczek. „Komisja Europejska zainicjuje prace nad ramami regulacyjnymi Hyperloop, które są znaczącym kamieniem milowym dla branży, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

„Stowarzyszenie Hyperloop nie może się doczekać współpracy z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi, a także interesariuszami z branży przy tej przełomowej okazji i zaprezentowania technologii Hyperloop jako wykonalnego, najnowocześniejszego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania mobilnego jutra”.

Stowarzyszenie Hyperloop zaprasza do członkostwa korporacje, podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje non-profit, które odgrywają rolę w łańcuchu wartości branży hyperloop. Jej członkowie założyciele powiedzieli, że ich celem jest promowanie integracji i silnej współpracy między ekspertami branżowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz środowiskiem akademickim.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

Leave a Comment