IDC: rynek IoT wart 745 mld USD

Internet of Things IoT

W 2019 roku na rozwiązania z dziedziny Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) na całym świecie wydanych zostanie 745 mld USD. Tak wartość rynku IoT oceniają eksperci IDC. Zdaniem analityków, najwięcej na inwestycje w IoT przeznaczą firmy zajmujące się produkcją, transportem i usługami.

Najszybciej wydatki na ten cel rosnąć będą w Ameryce Łacińskiej i Południowej – dla niektórych krajów z tego regionu IDC przewiduje wzrost wydatków przekraczający 28% w skali roku (przykładow w Meksyku, w porównaniu z rokiem 2018). W skali świata inwestycje w rozwiązania z zakresu IoT mają wzrosnąć o 15,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym kwota ta wyniosła 646 mld USD. Co więcej, analitycy IDC szacują, że dwucyfrowy wzrost w tym segmencie rynku utrzyma się co najmniej do roku 2022.

“Technologie IoT wdrażane są wszędzie – od przemysłu, przez administrację rządową, aż po gospodarstwa domowe. Widzimy wyraźnie, że dane generowane przez podłączone do sieci urządzenia pozwalają firmom działać bardziej efektywnie i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. Użytkownicy domowi zyskują dzięki IoT możliwość monitorowania swoich mieszkań, domów, członków rodziny, a także stanu zdrowia i kondycji. W przyszłym roku ten trend będzie się utrzymywał” – wyjaśnia Carrie MacGillivray, wiceprezes działu Internet of Things and Mobility w IDC.

Z raportu przygotowanego przez IDC wynika, że w bieżącym roku największe środki zostaną przeznaczone na wdrożenia technologii IoT w produkcji dyskretnej (gdzie sięgną 119 mld USD), produkcji procesowej (78 mld USD), transporcie (71 mld USD) oraz w sektorze użyteczności publicznej (61 mld USD). W dziedzinie produkcji większość wdrożeń IoT związana będzie z monitorowaniem i usprawnieniem procesów przemysłowych, w transporcie – z monitorowaniem pozycji pojazdów i zarządzaniem flotą, zaś w systemach użyteczności publicznej z wdrażaniem i obsługą infrastruktury typu smart.

Najwięcej na IoT będą wydawały firmy ze Stanów Zjednoczonych (w ich przypadku wydatki sięgną w 2019 r. 194 mld USD) oraz Chin (182 mld USD). Na kolejnych miejscach znajdą się Japonia (65,4 mld USD), Niemcy (35,5 mld USD), Korea (25,7 mld USD), Francja (25,6 mld USD) oraz Wielka Brytania (25,5 mld USD).

Analitycy IDC zwracają przy okazji uwagę na fakt, że tak szybki wzrost wydatków na IoT pośrednio będzie stymulował również rozwój innych segmentów rynku, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT. Systemy Internetu Rzeczy będą bowiem generowały ogromne ilości danych, które firmy będą musiały efektywnie pozyskać, przechować, analizować, archiwizować i odpowiednio wykorzystać do swoich celów biznesowych. Wszystko to spowoduje wzrost zapotrzebowania m.in. na rozwiązania storage, business intelligence oraz data center.

Źródło: itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment