Sieć 5G jako oprogramowanie

Wirtualizacja sieci komputerowych i kloudonomika zyskują na znaczeniu. Kolejna generacja technologii mobilnych zmienia rynkowe zależności w branży telekomunikacyjnej. Gospodarcza innowacyjność wymaga ciągłej obserwacji trendów technologicznych oraz ich prognozowania, aby postawić na wygrywającego konia. Warto przy tym pamiętać, że powstawanie nowych technologii związane jest z cyklami rozwoju gospodarki, a więc także z jej kryzysami. Wiedza historyczna i statystyczna, jaką posiadamy, pokazuje, że zwłaszcza w okresach przesileń wzrasta skłonność do podejmowania ryzyka i poszukiwania nowych rozwiązań, które mają zapewniać wyższą produktywność. Występuje tu efekt tzw. ssania rynkowo-technologicznego, prowadzącego do nowych wynalazków. I…

Czytaj więcej