IDC przewiduje eksplozję zastosowań sieci SD-WAN

W najbliższych latach ten segment rynku będzie rósł o 69% rocznie, prognozuje IDC. Gartner jest nieco ostrożniejszy i przewiduje wzrosty na poziomie 59%.

Według IDC (raport Worldwide SD-WAN Forecast, 2017–2021), wartość rynku SD-WAN (sieci rozległe sterowane programowo) będzie bardzo szybko rosła z 225 mln USD w 2015 roku do 8,05 mld USD w roku 2021 czyli o 69% rocznie. Natomiast w 2017 roku wartość sprzedaży rozwiązań i usług SD-WAN osiągnie poziom 1,19 mld USD.

Z kolei Gartner, choć prognozuje podobną dynamikę wzrostu rynku SD-WAN wynoszącą 59% rocznie, ale podaje znacznie mniejszą jego wartość: 1,3 mld USD w 2020 roku. Według analityków Gartnera, pod względem wartości SD-WAN ma obecnie tylko 5-procentowy udział w rynku systemów SDN, ale w ciągu najbliższych 2 lat wzrośnie on do 25%.

Transformacja cyfrowa sprzyja popularyzacji SD-WAN

Podstawą do takich prognoz jest popularyzacja chmur, systemów mobilnych, a także aplikacji analitycznych i Big Data, które istotnie zwiększają wymagania na przepustowość i niezawodność działania sieci rozległych. A sterowana programowo infrastruktura WAN, zdaniem specjalistów ułatwia zapewnienie wysokiej jakości usług sieciowych, a co bardzo ważne również zmniejszenie kosztów inwestycji i utrzymania systemu.

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez IDC w 2016 roku, aż 30% osób profesjonalnie zajmujących się systemami komunikacyjnymi w firmach planowało migrację infrastruktury sieciowej do sterowanego programowo sytemu SD-WAN w ciągu najbliższych 1-2 lat.

„SD-WAN to dla wielu firm atrakcyjne rozwiązanie umożliwiające uproszczenie i zautomatyzowanie działania systemów WAN oraz przyspieszenie zwrotu inwestycji w infrastrukturę MPLS dzięki wykorzystaniu funkcji inteligentnego wyboru optymalnych ścieżek transmisji co ułatwia efektywne zarządzanie ruchem danych” piszą w raporcie IDC jego autorzy Rohit Mehra, Brad Casemore i Nav Chandler.

Każda firma, która korzysta z aplikacji dostarczanych w modelu SaaS (Software as a Service), jak np. Microsoft Office 365 lub Salesforce.com, lub też usług ujednoliconej komunikacji UC (Unified Communications) jest potencjalnym kandydatem do wdrożenia systemu SD-WAN. „Wdrożenie takiej sieci to naturalne uzupełnienie inwestycji w chmurę hybrydową” mówi Rohit Mehra z IDC.

Rozwiązania SD-WAN są najczęściej oferowane jako zestaw do optymalizacji routingu i transmisji w sieci WAN wyposażony w kontroler do zarządzania ruchem zgodnie z firmową polityką oraz oprogramowanie sterujące urządzeniami sieciowymi, które umożliwia dynamiczną modyfikację parametrów systemu zależnie od bieżących wymagań biznesowych aplikacji.

Wykorzystując SD-WAN można na przykład zapewnić, że transmisja w kanałach VPN lub usługi UC będą automatycznie zawsze miały wyższy priorytet niż ruch związany z przesyłaniem wideo, albo sieciami społecznościowymi.
Sterowane programowo sieci SDN to rozwiązanie od dawna stosowane w centrach danych do budowy efektywnej i elastycznej infrastruktury sieciowej. Ale popularyzacja jego zastosowań w sieciach WAN była dotąd stosunkowo wolna. Bo do zwiększenia wydajności i niezawodności połączeń sieciowych firmy i korporacje wykorzystywały głównie systemy określane jako hybrydowe sieci WAN, czyli rozwiązania agregujące różne rodzaje łączy: MPLS, internetowe łącza szerokopasmowe oraz bezprzewodowe 3G/4G/LTE. SD-WAN jest rozwinięciem tej koncepcji umożliwiającym wykorzystanie scentralizowanego kontrolera aplikacji oraz oprogramowania z funkcjami analitycznymi.

Jedną z najważniejszych zalet sieci SD-WAN jest możliwość agregacji i zarządzania wieloma różnymi typami połączeń za pomocą jednej konsoli administracyjnej oraz automatyzacja wielu typowych zadań. Administrator sieci ma możliwość centralnej kontroli i modyfikacji szerokości pasma udostępnianego aplikacjom we wszystkich lokalizacjach bez potrzeby lokalnej, ręcznej rekonfiguracji systemu sieciowego.
SD-WAN czyli rozszerzenie koncepcji SDN na sieci rozległe

Sterowane programowo sieci SDN są wykorzystywane głównie w centrach danych i lokalnej firmowej infrastrukturze do oddzielania warstwy kontrolnej od warstwy danych. SD-WAN jest podobnym rozwiązaniem, ale rozszerzonym na sieć rozległą łączącą odległe odziały firmy i mobilnych użytkowników.
„SDN to koncepcja architektury, a SD-WAN to technologia, którą obecnie można kupić” uważa Andrew Lerner, analityk z Gartnera.

Trzeba jednak zauważyć, że nie jest to jakaś zupełnie nowa technologia, a raczej zintegrowany pakiet rozwiązań. Znane techniki agregacji łączy komunikacyjnych i centralnego zarządzania siecią rozległą wzbogacone o funkcje dynamicznego modyfikowania przepustowości udostępnianej aplikacjom we wszystkich punktach końcowych dają nową jakość. „Bo tradycyjne sieci WAN nie były projektowane pod kątem zastosowań w systemach chmurowych i nie są dopasowane do wymagań środowisk o rozproszonej architekturze oraz aplikacji działających w chmurach” mówi Rohit Mehra z IDC.

Jakie są korzyści ekonomiczne

Wiele firm korzysta ze skomplikowanej infrastruktury sieciowej zainstalowanej w odległych oddziałach. Najczęściej składa się ona z routerów, zapór sieciowych, urządzeń i oprogramowania do optymalizacji WAN oraz kontroli przepływu danych. Infrastruktura taka jest kosztowna w zakupie i utrzymaniu, a także trudna do zarządzania.

SD-WAN umożliwia istotne jej uproszczenie i zmniejszenie kosztów wdrożenia i utrzymania sieci WAN, jak ocenia Gartner nawet 2,5-krotne (szacunki z lipca 2015 roku).
SD-WAN jest rozwiązaniem wartym rozważenia przede wszystkim w przypadku firm mających rozproszoną strukturę i wiele zdalnych oddziałów. Analitycy Gartnera rekomendują by zwrócić uwagę na możliwość wdrożenia takiego systemu lub skorzystania z dostępnych usług SD-WAN, przede wszystkim wtedy, gdy w firmie planowana jest modernizacja infrastruktury sieci rozległej, renegocjowany jest kontrakt z dostawcą usług, tworzone są nowe odległe oddziały lub wykorzystywane aplikacje biznesowe są przenoszone do chmury.

Komercyjna oferta rozwiązań i usług SD-WAN pojawiła się na rynku zaledwie ok. 3 lat temu. Dlatego też należy zdawać sobie sprawę, że dostępne na rynku produkty i usługi mają wciąż luki i często brakuje niektórych funkcji. Dotyczy to na przykład obsługi interfejsów T1/E1, sieci 4G/LTE, mechanizmów optymalizacji WAN, a czasami nawet wsparcia dla protokołu IPv6.

Systemy SD-WAN są oferowane przez różnego rodzaju dostawców. Są to nowe start-upy, jak na przykład firmy Viptela, CloudGenix, Cybera, Versa, VeloCloud, CloudGenix, Cato Networks, ale również znani producenci sprzętu sieciowego Cisco, HPE, Huawei, Brocade, firmy specjalizujące się w systemach do optymalizacji WAN, jak Silver Peak, Riverbed, Citrix, Talari Networks, a także niektórzy operatorzy telekomunikacyjni i firmy CSP (Communication Service Providers).

źródło: www.computerworld.pl

Powiązane posty

Leave a Comment