3 sposoby na wykorzystanie Internetu Rzeczy z korzyścią dla biznesu

W jaki sposób przełożyć korzyści z zastosowania Internetu Rzeczy na realną wartość biznesową? Eksperci Forrester Research przygotowali zestawienie mające ułatwić liderom biznesowym zrozumienie potencjału, a także planowanie i wdrażanie technologii rozwiązań IoT.

Raport „Untangle Your IoT Strategies: The Three IoT Scenarios and How They Drive Business Value” przedstawia trzy podstawowe obszary zastosowania koncepcji Internetu Rzeczy, w których – odpowiednio dobrane i wdrożone – rozwiązania IoT mogą realnie przysłużyć się nowoczesnej organizacji. Owe obszary to:

1. Nowe produkty, usługi i modele biznesu

Pierwszy z obszarów autor raportu, Frank E. Gillett, opisuje jako wykorzystywanie technologii z kategorii IoT do tworzenia udoskonalonych wersji istniejących produktów/struktur lub projektowania zupełnie nowych – ale tak, by efektywnie korzystały one z atutów Internetu Rzeczy. W tym obszarze mieści się więc np. projektowanie wszelkiego rodzaju „inteligentnych” urządzeń, które dzięki łączności z siecią i wymianie informacji z innymi sensorami mogą w pracować lepiej niż je odpowiedniki pozbawione pierwiastka IoT (od maszyn rolniczych, przez sprzęt medyczny, aż po urządzenia z kategorii wearables). W tym obszarze mieści się również tworzenie od podstaw inteligentnych przestrzeni biurowych czy miejskich, naszpikowanych sensorami IoT, pozwalającymi na wygodne zarządzanie nimi, redukowanie kosztów utrzymania itp.

2. Redukcja kosztów operacyjnych

Umiejętne stosowanie technologii Internetu Rzeczy – w szczególności najróżniejszych czujników pełniących – może w znacznym stopniu zredukować koszty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, a także ograniczyć liczbę awarii i przestojów. Może również wpłynąć pozytywnie na relacje z klientami – przykładowo, poprzez zaoferowanie im szybszej dostawy produktów, czy możliwości głębszej personalizacji produktów i usług. Potencjał ten w szczególności dotyczy m.in. rozwiązań IoT wdrażanych w sklepach, szpitalach, obiektach użyteczności publicznej, czy fabrykach. Wszystkie one służą do wyposażenia pewnych tradycyjnych, funkcjonujących od lat urządzeń i struktur w zupełnie nowe funkcje i narzędzia, dodatkowo zwiększające ich użyteczność i efektywność.

3. Wykorzystanie danych w skali organizacji i otoczenia

Wykorzystanie ogromnej ilości danych dostarczanych przez funkcjonujące w ramach danej organizacji systemy IoT na potrzeby monitowania i analizowania zachodzących procesów biznesowych wprost przekłada się na możliwości wdrażania usprawnień i optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa na wielu szczeblach. W miarę rozwoju infrastruktury IoT oraz technologii pozwalających na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych potencjał ten sięgać będzie coraz bardziej atomowych obszarów działania firmy. Generowane za pośrednictwem infrastruktury Internetu Rzeczy dane – mniej lub bardziej przydatne z punktu widzenia osób zarządzających organizacją – sumarycznie tworzą spójny, jednoznaczny i precyzyjny obraz funkcjonowania firmy. Są zatem niezwykle przydatne w kontekście prowadzenia wszelkich działań optymalizacyjnych – także na poziomie pojedynczych iteracji konkretnych procesów biznesowych i działań operacyjnych pracowników niższych szczebli. Co ważne, owe dane nie muszą zawsze pochodzić z rozwiązań IoT wdrożonych przez samą organizację – mogą być pozyskiwane z rozwiązań firm trzecich, wykorzystywanych przez firmę czy jej pracowników.

źródło: www.itwiz.pl

Powiązane posty

Leave a Comment