WEF używa metaverse do współpracy prywatno-publicznej

WEF Davos 2022

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) ogłosiło, że buduje „Global Collaboration Village” – wykorzystując potencjał metawersu – jako wirtualną przyszłość współpracy publiczno-prywatnej.

Celem współpracy z Accenture i Microsoft jest zapewnienie wciągających przestrzeni, w których interesariusze mogą „zbierać się, tworzyć i podejmować działania” w przypadku najpilniejszych wyzwań świata.

Krytyczne problemy globalne

„Od momentu powstania w 1971 r. forum służy jako platforma, na której biznes, rząd, społeczeństwo obywatelskie i inni interesariusze mogą spotykać się, aby rozwiązywać krytyczne problemy globalne” – powiedział Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy WEF.

„Metaverse wpłynie na sposób, w jaki ludzie, rządy, firmy i społeczeństwo w ogóle myślą, pracują, wchodzą w interakcje i komunikują się w celu wspólnego rozwiązywania problemów z globalnej agendy”.

Kontynuował: „Globalna wioska współpracy będzie rozszerzeniem publicznych, prywatnych platform i spotkań osobistych Światowego Forum Ekonomicznego i zapewni bardziej otwarty, trwalszy i bardziej wszechstronny proces łączenia”.

Global Collaboration Village zgromadzi kluczowych globalnych interesariuszy – organizacje międzynarodowe, rządy, firmy partnerskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego – aby wyobrazić sobie alternatywną przyszłość, badać pomysły w sposób wciągający i wyobrazić sobie, jaki może być przyszły świat. Forum powiedziało, że ma na celu bycie pionierem w tej nowej przestrzeni i łączenie innych, aby współtworzyć w niej.

„Chociaż metaverse jest dopiero na początku swojej działalności, już teraz jest bardzo obiecujący, nie tylko w zakresie przedefiniowania sposobu działania i interakcji organizacji, ale także wspierania skutecznych partnerstw publiczno-prywatnych” – powiedziała Julie Sweet, prezes i dyrektor generalna Accenture.

„Cieszymy się, że możemy współpracować ze Światowym Forum Ekonomicznym i Microsoft przy tworzeniu Global Collaboration Village i pionierskiej zaufanej przestrzeni metaverse. Uzupełni to współpracę forum w świecie rzeczywistym i zaprosi szereg różnych interesariuszy do wspólnego stawienia czoła najbardziej krytycznym wyzwaniom świata i stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”.

Kluczowe cele Global Collaboration Village:

  • Globalna współpraca – aby stworzyć nową wirtualną przestrzeń, w której można wzmocnić globalną interakcję i znaleźć rozwiązania oparte na współpracy
  • Interaktywność – aby zapewnić wciągające wrażenia w celu lepszego zrozumienia kluczowych globalnych wyzwań
  • Inkluzywność – oferowanie wspólnej przestrzeni publicznej, w której zachęca się i umożliwia szerokie uczestnictwo w dyskusjach na temat palących problemów globalnych
  • Wpływ – platforma i wszystkie jej cele są ukierunkowane na katalizowanie bardziej efektywnych indywidualnych i zbiorowych działań zgodnie z misją forum i zaangażowaniem w poprawę stanu świata.

Światowe Forum Ekonomiczne, we współpracy z partnerami strategicznymi Accenture i Microsoft, zaprezentowało ogólną koncepcję i architekturę Global Collaboration Village, a także dowód koncepcji doświadczenia i funkcjonalności podczas dorocznego spotkania w 2022 roku.

Według WEF, uruchomienie to pierwszy krok w nowej podróży. Forum będzie nadal rozwijać Global Collaboration Village, wraz z grupą partnerów założycieli, w nadchodzących miesiącach i latach, w celu przekształcenia metaverse w miejsce, w którym można wzmocnić i ponownie ożywić współpracę międzynarodową.

Ponadto WEF rozpoczyna nową inicjatywę Definiowanie i budowanie Metaverse, która gromadzi ponad 60 wiodących firm z technologii i innych sektorów wraz z ekspertami z rządów, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, aby przyspieszyć rozwój ram zarządzania i polityki dla Metaverse i wzmocnić możliwości tworzenia wartości gospodarczej i społecznej.

Intencją inicjatywy i Global Collaboration Village jest pomoc w kształtowaniu podstaw metaverse, aby naprawdę stworzyć sprawiedliwe, interoperacyjne i bezpieczne środowisko cyfrowe od samego początku.

Źródło: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

Leave a Comment