Hawaje planują budowę sieci transportu elektrycznych motolotni

The electric Viceroy seaglider

Regent, firma stojąca za całkowicie elektrycznym, hybrydowym lotnią powietrzno-wodną, ​​wciąż będącą w fazie prototypu, chce zbudować zrównoważoną metodę tranzytu przybrzeżnego dla stanu USA.

Stan Hawaje w USA tworzy sieć transportu elektrycznych motolotni, aby wspierać innowacje w sektorach pasażerskim i towarowym oraz budować odporny i zrównoważony ekosystem transportowy.

Regent jest firmą stojącą za całkowicie elektrycznym, hybrydowym lotnią powietrzno-wodną, ​​wciąż będącą w fazie prototypu, i wybrała Pacific Current, spółkę zależną Hawaiian Electric Industries (HEI), jako preferowanego partnera w zakresie energii i infrastruktury w projekcie.

Mokulele Airlines, spółka Southern Airways, będzie partnerem startowym sieci seagliderów i ogłosiła zamiar sprowadzenia floty 12-osobowych motolotni Regent Viceroy do sieci wysp.

Zaangażowanie społeczności

Regent wyruszył na wycieczkę po społeczności latem 2021 r. Kluczowi członkowie zespołu zarządzającego spędzili prawie cały rok na angażowaniu interesariuszy z sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, aby zrozumieć potrzeby mieszkańców, dowiedzieć się więcej o wyjątkowych ekosystemów związanych z regionem i wspierać urzędników państwowych w przemyśleniu celów zrównoważonego rozwoju i odporności Hawajów.

„Regent angażuje się we wspieranie Hawajów w kierunku zrównoważonej przyszłości transportu i wie, że pierwszym krokiem jest słuchanie i poznawanie tego, na czym zależy społeczności” – powiedział Billy Thalheimer, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Regent. „Odpowiedź społeczności była zdecydowanie pozytywna, a możliwość zbudowania sieci lotni na Hawajach to spełnienie marzeń. Cieszymy się, że możemy pomóc przekroczyć granice innowacji w czystym transporcie dla stanu.

SMS Research, firma zajmująca się badaniem rynku z siedzibą w Honolulu, przyjrzy się korzyściom ekonomicznym, środowiskowym i społecznym oraz wyzwaniom związanym z wprowadzeniem szybowców do stanu. Badanie koncentruje się na wpływie ekonomicznym na stan, a także na tym, jak lotnie morskie mogą pomóc w zwiększeniu przystępności i dostępności transportu, w tym na ocenie wpływu dodania nowych tras i usług na poprawę dostępu dla zaniedbanych społeczności. Wreszcie badanie obejmie również szczegółową analizę różnych portów i przystani kierowanych przez Ekna Services, firmę inżynieryjno-budowlaną z siedzibą w Honolulu.

Thalheimer dodał: „Zdajemy sobie sprawę, że Hawaje to wyjątkowe miejsce, ze świętą kulturą, wrażliwymi ekosystemami środowiskowymi i niezrównaną bioróżnorodnością. Studium wykonalności stanowi kontynuację naszego zaangażowania we współpracę ze społecznościami lokalnymi, organizacjami obywatelskimi oraz wszystkimi odpowiednimi liderami sektora prywatnego i publicznego, aby zrozumieć, w jaki sposób lotniarze mogą pomóc poprawić codzienne życie mieszkańców. Jesteśmy podekscytowani i pokorni, że możemy być częścią tego zespołu, który przyspiesza dążenie Hawajów do przyszłości o zerowej emisji”.

Partnerstwo między Regent i Pacific Current ma na celu stworzenie kompleksowej oferty transportu jako usługi, która przybliży Hawaje do celów zrównoważonego rozwoju, jednocześnie poprawiając dostęp do transportu i przystępność cenową dla mieszkańców. Lokalni operatorzy świadczący usługi towarowe, pasażerskie i ratunkowe, aby przejść na nową, zrównoważoną formę transportu bez konieczności wydawania dużych kwot kapitału na uruchomienie nowej usługi.

Lokalni operatorzy będą mieli dostęp do rozwiązań leasingu pojazdów i finansowania z Pacific Current, a także infrastruktury doków i ładowania, które będą mapowane na ważnych trasach handlowych między wyspami i wewnątrz wysp. Regent i Pacific Current już rozpoczęły angażowanie kluczowych interesariuszy ze społeczności, środowiska, sektora prywatnego i publicznego w całym stanie, aby urzeczywistnić tę wizję w sposób, który traktuje priorytetowo i szanuje kulturę Hawajów i wyjątkowe środowisko.

Czytaj więcej: smartcitiesworld.net

Powiązane posty

Leave a Comment