10 prognoz na temat przyszłości Smart Cities 2

Część z dotyczących koncepcji Smart City prognoz IDC charakteryzuje się silną koncentracją na uwarunkowaniach amerykańskich. Widać to zarówno w odniesieniu do polityk związanych z udostępnianiem publicznych danych, czy też w podejściu do roli transportu publicznego w mieście. „Ta prognoza może mieć duży poziom trafności wyłącznie w odniesieniu do rynku pozaeuropejskiego” – stwierdza Tomasz Nadolny. „Nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej istnieje tendencja do tego, aby koszty udostępniania ponosiły instytucje publiczne, będące właścicielami danych. Z kolei dynamiczny wzrost przychodów i inwestycji będzie widoczny po stronie firm, które…

Czytaj więcej

10 prognoz na temat przyszłości Smart Cities

Ośrodek analityczny IDC opublikował 10 prognoz , które w najbliższych latach kształtować będą działania miast w kierunku realizacji koncepcji Smart City. W jaki sposób rozwiązania ICT wpływać będą na jakość życia w ośrodkach miejskich? Jak poradzą sobie polskie miasta? Miasta zmagają się z szeregiem narastających problemów: od spraw związanych z zarządzaniem skomplikowaną strukturą urzędów i jednostek, przez kwestie związane z mieszkalnictwem, edukacją czy bezpieczeństwem, aż po problemy z transportem, jakością powietrza czy planowaniem i organizacją przestrzeni publicznych. Bardzo istotnym wyzwaniem napędzającym te kwestie jest gwałtownie wzrastająca populacja mieszkańców miast. Według…

Czytaj więcej