Inteligentna Sieć Ciepłownicza w Warszawie ukończona

Veolia Energia Warszawa S.A. zakończyła projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza – najbardziej innowacyjne przedsięwzięcie w historii polskiego ciepłownictwa, które przybliży stolicę do modelu inteligentnego miasta. Realizowany od 2014 roku projekt jest unikalny ze względu na kompleksowość i skalę. Warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej – obejmuje blisko 1800 km sieci i 19 tys. obiektów, pokrywając 80 proc. zapotrzebowania stolicy na ciepło. Choć pewne elementy Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej są już stosowane w innych miastach, to warszawska sieć, z uwagi na swoją złożoność, wymagała stworzenia całkowicie nowego, innowacyjnego…

Czytaj więcej